Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wysłane podatnikowi elektronicznie – jest uchwała NSA

Piotr Stryjewski

Autor: Piotr Stryjewski

Dodano: 9 października 2020
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wysłane podatnikowi elektronicznie – jest uchwała NSA

NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą  zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy VAT przy dokonywaniu doręczeń w formie dokumentu elektronicznego. Poznaj szczegóły i komentarz eksperta.

Co orzekli sędziowie

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do skutecznego przedłużenia terminu zwrotu różnicy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy VAT,  w przypadku doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do art. 144 § 5 w zw. z art. 152a Ordynacji podatkowej, konieczne jest prawidłowe doręczenie adresatowi w formie dokumentu elektronicznego postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu zanim upłynie ten termin.

Komentarz eksperta

W komentowanym wyroku NSA rozstrzygnął kwestię określenia momentu, w którym następuje skuteczne przedłużenie przez organ podatkowy terminu zwrotu VAT naliczonego, w przypadku doręczenia postanowienia o przedłużeniu takiego terminu w formie elektronicznej.

Dotychczas nie było bowiem jasne, czy zasadne jest uznanie za skuteczne przedłużenie terminu zwrotu VAT naliczonego, w razie wpłynięcia zawiadomienia o przedłużeniu terminu na skrzynkę elektroniczną podatnika (lub jego pełnomocnika).

Co to dla mnie oznacza?

Stanowisko wyrażone w wyroku przez NSA jest niewątpliwie korzystne dla podatników, oznacza bowiem, że do przedłużenia terminu zwrotu VAT naliczonego nie jest wystarczające jedynie wysłanie, przed upływem ustawowego terminu, zawiadomienia informującego  o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego, lecz konieczne jest jego prawidłowe doręczenie adresatowi drogą elektroniczną.

Dochodzi do niego w momencie potwierdzenia odbioru pisma przez podatnika bądź jego pełnomocnika, względnie - w przypadku nieodebrania pisma - po upływie 14 dni od przesłania zawiadomienia na skrzynkę elektroniczną.

Uchwała siedmiu sędziów NSA z 21 września 2020 r., sygn. akt I FPS 1/20.

Piotr Stryjewski

Autor: Piotr Stryjewski

adwokat, doradca podatkowy, Kancelaria Podatkowa Paczuski Taudul
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel