Płatność powyżej 15.000 zł tylko przelewem

Agata Błaszczyk

Autor: Agata Błaszczyk

Dodano: 24 października 2016
cf40e8f2c537249d2ab691b2fd234e37f37d81b6-large

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Co jeszcze się zmieni?

Dotychczasowe brzmienie art. 22 tej ustawy zabraniało płatności gotówkowych w przypadku transakcji, których wartość przekraczała 15.000 EURO. Jednocześnie przepisy, jak do tej pory, nie wskazywały na dodatkowe sankcje w przypadku braku płatności przelewem.

KOMENTARZ EKSPERTA:

dr Agata Błaszczyk - doradca podatkowy i właściciel Kancelarii Prawa Podatkowego. Praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi.

Od 1 stycznia 2017 r. nowe brzmienie art. 22 stanowić będzie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, zawsze, jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jak również w sytuacji kiedy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł.

Ważne jest też to, że limit 15.000 zł będzie dotyczył transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dla przykładu zawrze umowę kupna sprzedaży, cena będzie wynosić 16.000 zł, a płatność będzie rozłożona na cztery części po 4.000 zł każda, to wszystkie z płatności po 4.000 zł powinny zostać dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Przeczytaj także:

W związku z nowym brzmieniem przepisu ustawodawca wprowadził również sankcję dla przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali się do przedstawionych wyżej regulacji. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nowy przepis – art.  22p ustawy, który stanowi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli więc przedsiębiorca z podanego wyżej przykładu dokona opisanych w tym przykładzie płatności gotówką, to będzie on zobowiązany do zmniejszenia swoich kosztów podatkowych o kwoty zapłacone w formie gotówkowej.

Agata Błaszczyk

Autor: Agata Błaszczyk

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego, doradca podatkowy i właściciel Kancelarii Prawa Podatkowego. Praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel