Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Opłacanie kwot VAT z rachunku VAT. Zmiany od 1 lipca 2018 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 20 czerwca 2018
Pytanie:  Skoro konto VAT służyć ma wyłącznie do obsługi należności VAT, to jak mam postąpić gdy na koncie VAT nie ma jeszcze środków lub są one niewystarczające na pokrycie zobowiązania VAT wynikającego z wystawionych faktur. Należność za wystawione faktury otrzymuję bowiem z reguły po 50-60 dniach, a VAT muszę regulować zawsze 25. dnia każdego miesiąca. Czy można zatem to konto zasilić środkami zgromadzonymi na koncie podstawowym?
Odpowiedź: 

W sytuacji, gdy na rachunku VAT nie będzie Pan posiadał środków wystarczających na opłacenie VAT od dokonywanych zakupów kwoty tego podatku musi Pan opłacić ze „zwykłego” rachunku (z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub bez).

Z początkiem lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności. Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne będzie posiadanie przez dostawców towarów i usług rachunku VAT. W związku z tym z 1 lipca 2018 r. dodane zostaną również przepisy art. 62a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 3b ustawy o SKOK-ach (obie zmiany wynikają z ustawy zmieniającej).

Z przepisów tych będzie wynikać, że rachunek VAT będzie bezpłatnie otwierany i prowadzony przez banki i SKOK-i dla każdego nowego posiadacza rachunku (bez potrzeby zawarcia odrębnej umowy). Z kolei w art. 7 i 8 ustawy nowelizującej z 15 grudnia 2017 r. znajdować się będą przepisy przejściowe nakazujące bankom i SKOK-om otworzyć rachunki VAT dla obecnych posiadaczy rachunków.

Z kolei przepisy dodawanego art. 62b ustawy Prawo bankowe (przepisy te będą odpowiednio stosowane do rachunków VAT prowadzonych przez SKOK--i) określać będą, jakimi kwotami rachunek VAT będzie mógł być uznawany oraz obciążany. Z przepisów tych wynikać, że rachunek VAT będzie mógł być obciążany, między innymi, w celu dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT (zob. art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo bankowe).

Nie oznacza to jednak, że od 1 lipca 2018 r. kwoty podatku VAT od dokonywanych zakupów będą mogły być dokonywane wyłącznie z rachunku VAT. Kwoty te nadal będą mogły być opłacane ze „zwykłych” rachunków (innymi słowy, opłacanie VAT z rachunku VAT będzie opcją, z której podatnicy będą mogli, lecz nie będą musieli korzystać; podobnie ma się rzecz z pozostałymi dopuszczalnymi formami obciążania rachunku VAT).

A zatem w sytuacji, gdy na rachunku VAT nie będzie Pan posiadał środków wystarczających na opłacenie podatku VAT od dokonywanych zakupów kwoty tego podatku musi Pan opłacić ze „zwykłego” rachunku (z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub bez).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel