Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług prawniczych rozliczanych w okresach rozliczeniowych

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 14 sierpnia 2019
Pytanie:  Mam pytanie odnośnie momentu wykazania VAT należnego z tytułu świadczenia usług prawniczych. Prawnik - przedsiębiorca zawarł umowę ze starostwem. Na podstawie umowy świadczy nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z umową - wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc, natomiast sama faktura wystawiana jest i składana do 5. dnia następującego po miesiącu, w którym świadczony był przedmiot umowy - osobiste świadczenie, za wynagrodzeniem, nieodpłatnej pomocy prawnej (wyjątek dotyczy grudnia - faktura jest wystawiana w tym miesiącu). Zakres i rodzaj udzielanej pomocy wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej np. udzielanie porad prawnych. Z kolei świadczenie pomocy przez adwokatów następuje w miesiące parzyste. Wynagrodzenie należy się nie za to, ilu osobom pomoc ta zostanie faktycznie udzielona, lecz za sam fakt gotowości do jej udzielenia (potwierdzają to dokumenty np. karta ewidencji czasu pracy - potwierdzenie pełnienia dyżuru przez określony umową okres czasu warunkuje wypłatę wynagrodzenia wskazanego w umowie). Umowa nie posługuje się pojęciem „stałej obsługi prawnej”. Czy jeśli faktura zostanie wystawiona 3 lipca, a w treści jest: „wynagrodzenie zryczałtowane za czerwiec”, to VAT należny powinien być wykazany w czerwcu?

Pozostało jeszcze 52 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (9.00 zł netto) »Przez SMS (10.00 zł netto) »
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel