Nowy JPK_V7: poznaj planowane zmiany

Dodano: 7 kwietnia 2021
Nowy JPK_V7: poznaj planowane zmiany

Ministerstwo Finansów 17 marca 2021 r. opublikowało projekt rozporządzenia, w którym przedstawiono pakiet zmian w zakresie zasad prowadzenia ewidencji w nowym JPK_V7. Projekt przewiduje kilka pozytywnych rozwiązań, które ułatwią poprawne ewidencjonowanie transakcji w pliku JPK_V7, jak również zmniejszą obciążenie niektórych podatników w tym zakresie. Jednak nie zabrakło również przepisów, które mogą budzić dodatkowe wątpliwości lub wręcz utrudnić przygotowywanie nowego JPK_V7. Poznaj szczegóły.

Nowy JPK_V7: zmiany w GTU

Wśród pozytywnych zmian należy wskazać wyłączenie obowiązku stosowania oznaczeń GTU dla transakcji oznaczonych kodami „RO” lub „WEW” oraz wprowadzenie progu kwotowego dla symbolu „TP”. Ponadto, doprecyzowanie przepisów w zakresie ewidencjonowania paragonów uznawanych za faktury uproszczone, jak również faktur w formie biletu jednorazowego, dokumentujących przewóz osób, zakończy dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie. Po zmianach takie transakcje będzie można ujmować zbiorczo, bez konieczności odrębnego raportowania każdego dokumentu.

Kolejnym pozytywnym aspektem projektu są zmiany doprecyzowujące katalog towarów i usług objętych obowiązkiem oznaczania symbolami GTU. Niektóre opisy poszczególnych symboli zostały uzupełnione o konkretne grupy kodów CN lub PKWiU, co bez wątpienia uprości identyfikację towarów i usług w tym zakresie. Co więcej, wyeliminowano również sytuację wywołującą liczne wątpliwości, w której niektóre oleje opałowe podlegały zarówno pod GTU_02, jak i GTU_03. Niektóre grupy GTU uległy w wyniku tych zmian nieznacznemu rozszerzeniu, niemniej jednak próba doprecyzowania przedmiotowych regulacji powinna być traktowana jako krok w dobrym kierunku.

Nowy JPK_V7: zmiany dotyczące MPP

Zmianą, która wywołuje w naszej opinii najwięcej kontrowersji, jest zmiana klasyfikacji transakcji, które będą oznaczane symbolem MPP. Zgodnie z projektem, symbol ten będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji, w których faktycznie został zastosowany split payment, nie zaś wyłącznie do transakcji objętych tym mechanizmem obligatoryjnie. Biorąc pod uwagę występujące w praktyce gospodarczej długie terminy płatności, może to prowadzić do sytuacji, w których kontrahent zapłaci za fakturę już po upływie terminu na rozliczenie VAT za dany okres i dopiero wówczas podatnik będzie w stanie prawidłowo zweryfikować konieczność oznaczenia transakcji symbolem MPP. Taki przepis może zatem implikować liczne, niepotrzebne korekty rozliczeń VAT, mające na celu wyłącznie prawidłowe zastosowanie oznaczenia MPP.

Podsumowanie

Projekt zawiera pewne rozwiązania, które uproszczą ewidencjonowanie transakcji w JPK_V7 i zmniejszą obciążenie podatników. Jednak kontrowersyjna zmiana w zakresie symbolu MPP sprawia, że trudno w całości projektowane zmiany uznać za korzystne dla podatników.

Patryk Roratowski, ekspert podatkowy w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce

Kacper Kucharski, ekspert podatkowy w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce

Komentarze: 1
Zaloguj się aby dodać komentarz
Mateusz Miękwicz

Uproszczenia

Takie typowe polskie utrudnianie przez upraszczanie. Brawo MF ;(
10 kwiecień 2021 o 09:41
wiper-pixel