Dodatkowe atrakcje podczas spotkania biznesowego wchodzą w skład usługi kompleksowej

Dodano: 27 stycznia 2020
Dodatkowe atrakcje na spotkaniu firmowym

WSA w Warszawie wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT z faktury związanej z organizacją spotkań biznesowych i uroczystości otwarcia nowej spółki. Poznaj szczegóły.

W dniu 14 stycznia 2020 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2043/19) nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS zawartym w interpretacji podatkowej z 4 lipca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.242.2019.2.KBR).

Stanowisko sądu

Sąd  potwierdził, że nabycie usług organizacji dodatkowych atrakcji w postaci występu gwiazdy wieczoru oraz innych artystów, a także prezentacje kulinarne czy wyjścia do muzeum, stanowią element usługi kompleksowej polegający na organizacji meetingu, uroczystości (mających charakter merytoryczny).

Wskazane usługi są również związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, a pośrednio z czynnościami opodatkowanymi. WSA w uzasadnieniu nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, który podkreślił w swojej interpretacji, że dodatkowe atrakcje są zbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi polegającej na organizacji uroczystości, a w związku z tym nie wchodzą w zakres usługi kompleksowej.

W ocenie Sądu niezasadny był również argument podnoszony przez organ, że kwestionowane świadczenia są nabywane wyłącznie na cele osobiste uczestników wydarzeń. WSA stwierdził, że jest wręcz przeciwnie i głównym beneficjentem jest spółka – dobre relacje miedzy pracownikami, kontrahentami, dostawcami mają wpływ na opodatkowaną działalność spółki.

Sąd potwierdził w swoim wyroku, że spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących usługi organizacji powyższych wydarzeń, z uwzględnieniem wskazanych wydatków odnoszących się do dodatkowych atrakcji.

Sprawdź też:

Anna Kanownik

ekspert podatkowy w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Krakowie

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel