Zmniejszenie renty rodzinnej

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 11 kwietnia 2012
Pytanie:  Pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę - pełny etat - przyznano na stałe rentę rodzinną w wysokości 2.872,13 zł. Proszę o przykład wyliczenia, ile pracownik może pobierać pensji miesięcznie netto za pracę ze stosunku pracy, aby renta rodzinna nie została zmniejszona? Liczymy od wynagrodzenia przeciętnego, które zmienia się co kwartał. Czy to oznacza, że co kwartał na nowo wyliczamy wskaźniki?

Przeczytaj tekst i dowiedz się ile pracownik może dorobić legalnie z umowy o pracę do renty rodzinnej.

Odpowiedź: 

Graniczne kwoty przychodu niepowodujące zmniejszenia wysokości renty rodzinnej bądź zawieszenia jej wypłaty są podawane w kwotach brutto, a nie netto. Jeśli więc wynagrodzenie brutto pracownicy będzie się mieściło w określonych limitach dorabiania, to nie straci ona swojego świadczenia.

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się m.in. zatrudnienie. Do przychodu mającego wpływ na ograniczenie bądź zawieszenie wypłaty renty zalicza się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach) tj. renta rodzinna dla jednej osoby - od 1 marca 2012 r. o 448,83 zł.

Od 1 marca 2012 r. kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2.510,80 zł, a kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 4.662,80 zł.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty podawane przez GUS należy rozumieć jako brutto.

Zatem, przychód pracownicy - także brutto - należy porównać do kwot granicznych tj. od 1 marca 2012 r. do kwoty 2.510,80 zł oraz 4.662,80 zł.

Tekst opublikowany: 

10 kwietnia 2012 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel