Zatrudnienie a renta

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 19 marca 2012
Pytanie:  Pracownik złożył wniosek o rentę 10 stycznia 2012 r. Natomiast dnia 20 lutego 2012 r. otrzymał decyzje o przyznaniu renty na okres jednego roku. Pracodawca zdecydował się nie zwalniać pracownika. Pracownik nie będzie pracował w zakładzie przez okres pobierania renty. Z jakim kodem świadczenia przerwy wykazać pracownika w dokumentach ZUS RSA za styczeń oraz za kolejne miesiące? Czy należy wyrejestrować pracownika z kodem bez renty a zarejestrować z kodem o posiadaniu renty? Kiedy dokonać ww. wyrejestrowania i zarejestrowania? Czy dokonać korekty dokumentów ubezpieczeniowych za miesiąc styczeń 2012 r.?

Czy można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy z powodu pobierania renty, jeżeli nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku? Czy w czasie otrzymywania tego świadczenia osoba może pozostawać w zatrudnieniu i zarobkować?

Odpowiedź: 

Nie można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy z powodu pobierania renty, jeżeli nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W czasie otrzymywania tego świadczenia osoba może pozostawać w zatrudnieniu i zarobkować.

Stosunek pracy to prawa i obowiązki zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Pracownik ma obowiązek świadczyć określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, a ten - zatrudniać go za wynagrodzeniem. Zatem, świadczenie pracy przez pracownika jest jego uprawnieniem i pracodawca nie może go tego pozbawiać.

W prawie pracy nie ma instytucji zwolnienia pracownika od wykonywania pracy. W praktyce jest to dopuszczalne, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia i występują ku temu konkretne powody. Jednak obie strony muszą wyrazić zgodę na taki krok, a pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój.

Nabycie prawa do renty i jej pobieranie nie jest okolicznością zwalniającą pracownika z obowiązku realizowania umowy o pracę, jeśli nadal ona trwa. Czasowe zawieszenie stosunku pracy może nastąpić np. w okresie urlopu bezpłatnego.

Z punktu widzenia ustawy emerytalnej, osoba która nabyła prawo do renty może pozostawać jednocześnie w zatrudnieniu i dorabiać do renty. Musi jednak powiadomić o tym ZUS. Świadczenie nie będzie zawieszone ani zmniejszone jeśli wynagrodzenie pracownika - rencisty nie przekroczy ustawowych limitów. Jeśli przychód pracownika nie przewyższy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, pracownik zachowa prawo do całej przyznanej renty, bez uszczerbku.

Pracownika, który nabył prawo do renty należy wyrejestrować z dotychczasowym kodem ubezpieczenia np. 011000 i zgłosić ponownie do ubezpieczeń z tytułu stosunku pracy, ale kodem 01102x (2 oznacza uprawnienie do renty), a ostatni znak to informacja o stopniu niepełnosprawności jeśli pracownik legitymuje się stosownym orzeczeniem.

Jeśli chodzi o kod świadczenia/przerwy w raporcie ZUS RSA, to nie ma takiego, który oznaczałby nieobecność spowodowaną pobieraniem renty.   

Wśród kodów jest 350 - inne świadczenia/przerwy. Jednak moim zdaniem, z punktu widzenia prawa pracy, a także ubezpieczeń społecznych nie jest prawidłowe odsunięcie pracownika od pracy na czas otrzymywania renty.

Co innego, gdyby z orzeczenia lekarskiego wynikały przeciwwskazania do wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy. Wówczas pracodawca albo przenosi pracownika na inne stanowisko pracy za jego zgodą albo rozwiązuje stosunek pracy np. za porozumieniem stron czy za wypowiedzeniem. Pracodawca miałby obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko pracy, gdyby jego niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową. Przypomnieć należy, że pracownika wolno dopuścić do pracy tylko z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Tekst opublikowany: 

8 marca 2012 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel