Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Preferencyjne składki dla rencisty prowadzącego działalność gospodarczą

Autor: Beata Pawłowska

Dodano: 16 maja 2006

Pytanie: Osoba fizyczna - rencista chce rozpocząć działalność gospodarczą od maja 2006 r. Osoba ta nie prowadziła działalności przez ostatnie 5 lat. Czy w związku z tym powinien najpierw zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego od maja br., aby skorzystać z ulgi dla rozpoczynających działalność? - pyta Czytelnik z Wrocławia.Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby za maj 2006 r. opłacał Pan składki na dobrowolne ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Począwszy od czerwca 2006 r. składki te staną się obowiązkowe, ale również będą Pana dotyczyć preferencyjne wysokości tych składek.


Podkreślmy jednak, że prawo do opłacania obniżonych składek przysługuje przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności.


W Pana przypadku rozpoczęcie działalności będzie miało miejsce w maju 2006 r. i od tego dnia będą liczone 24 miesiące, nawet gdyby nie przystąpił Pan w tym miesiącu do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.


Proszę zwrócić uwagę, że według przepisów, które będą obowiązywały do 31 maja 2006 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i mają ustalone prawo do renty, podlegają obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Ubezpieczenia społeczne mają dla nich charakter dobrowolny, co oznacza, że mogą do niego przystąpić, ale nie muszą.

Z dniem 1 czerwca 2006 r. stan ten ulegnie zmianie.


Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne mają osoby prowadzące działalność, które:

  1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Prawo do opłacania preferencyjnych składek polega na tym, że przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składki można opłacać od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.


Dlatego też nie ma przeszkód, aby składki w tej wysokości opłacały osoby mające prawo do dobrowolnych ubezpieczeń, czyli np.: renciści.


Przypominamy jednak, że począwszy od 1 czerwca 2006 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności, aż do czasu ustalenia prawa do emerytury.


Obowiązek ten nie będzie dotyczyć osób innych niż prowadzące działalność gospodarczą (czyli np.: wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, twórców, artystów), ponadto, nowe zasady nie będą dotyczyć osób mających ustalone prawo do innej renty niż z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez ZUS.


Dlatego też osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do służby, renty rolnicze lub renty rodzinne będą wyłączone spod działania nowego przepisu.


Podstawa prawna: art. 9 ust. 4c, art. 18 i 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).


Autor: Beata Pawłowska, specjalista w Departamencie Ubezpieczeń i Składek, Centrala ZUS


Odpowiedź udzielona: 26 kwietnia 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel