Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Prawo do renty dla młodej osoby

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 22 maja 2006

Pytanie: Czy osoba młoda (21 lat), ucząca się, nigdy wcześniej niepracująca, posiadająca orzeczenie z ZUS o częściowej niepełnosprawności ma prawo do renty? Względnie innych świadczeń?Odpowiedź: Osoba częściowo niezdolna do pracy, która nie posiada żadnego stażu pracy, nie może uzyskać renty z tytułu niezdolności do pracy w oparciu o przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z ustawą, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku 20-22 lat – wymagane są przynajmniej 2 lata okresów składkowych i nieskładkowych.


Proszę zwrócić uwagę, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest niezdolny do pracy (całkowicie lub częściowo),

- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

- niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy po ustaniu ubezpieczenia.


Natomiast, zgodnie z przepisami ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:


- przed ukończeniem 18. roku życia albo

- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,


może być przyznana renta socjalna.


Tak więc w przypadku osoby, o której mowa w pytaniu, nie może być przyznana żadna renta – ani z tytułu niezdolności do pracy, ani renta socjalna.


Podstawa prawna:

- art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

- ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 22 maja 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel