Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Okres pracy w gospodarstwie jako okres nieskładkowy?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 5 września 2006

Pytanie: Urodziłem się 8 sierpnia 1966 r. W 1982 r. ukończyłem 16 lat i pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców. Od 1 stycznia 1987 r. zostałem zgłoszony do ubezpieczenia rolniczego i opłacałem składkę KRUS. Czy okres od 9 sierpnia 1982 r. do 31 grudnia 1986 r. na podstawie zeznania świadków i mojego oświadczenia zostanie uwzględniony mi do ogólnego stażu pracy jako okresy nieskładkowe? Nadmieniam, że obecnie jestem zatrudniony i opłacam składkę ZUS – pisze Czytelnik z Płońska.Odpowiedź: W przypadku przedstawionym w Pana pytaniu przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości wymieniony okres - na podstawie stosownego oświadczenia Pana i zeznań co najmniej dwóch świadków - może zostać uwzględniony jako okres składkowy jedynie okres pracy w gospodarstwie rolnym przypadający po ukończeniu 16. roku życia, a przed 1 stycznia 1983 r.


Musi Pan wiedzieć, że przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się, traktując je jak okresy składkowe:

  • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  • przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia,
  • przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia,
  • jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury

(art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).


Ponadto przy ustalaniu prawa do renty uwzględnia się okres ubezpieczenia społecznego rolników, za który opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, ale tylko wówczas, gdy okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty i tylko w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu (art. 10 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, udowadnia się przy pomocy zaświadczenia wystawionego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Jeśli zaś chodzi o okresy pracy na roli czy też prowadzenia gospodarstwa rolnego, przypadające po ukończeniu 16. roku życia, to istnieje możliwość przedłożenia jako środka dowodowego własnego oświadczenia wraz z zeznaniami co najmniej dwóch świadków. Zeznania świadków podlegają ocenie organu rentowego.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości nie uwzględnia się tych okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, które przypadają po 30 czerwca 1977 r., oraz okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, które przypadają po 31 grudnia 1982 r.


Ponadto proszę jeszcze zwrócić uwagę, że ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie daje podstaw do zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym i prowadzenia gospodarstwa rolnego, przypadających po ukończeniu 16. roku życia, jako okresów nieskładkowych. Do okresów nieskładkowych mogą być bowiem zaliczone jedynie te okresy, które zostały wyraźnie wymienione w art. 7 tej ustawy, a nie ma wśród nich ani okresów pracy w gospodarstwie rolnym, ani okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).


Autor: Piotr Kostrzewa, Departament Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 26 maja 2006 r.
Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel