Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Odprawa emerytalna dla pracownika obsługi w szkole

Autor: Ewa Żegota

Dodano: 17 października 2006

Pytanie: Jaka odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi obsługi w szkole będącej jednostką samorządu terytorialnego? Czy do pracowników samorządowych zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, czy też inne? – pyta główna księgowa z Zielonej Góry.


Odpowiedź: Pracownikowi temu w związku z przejściem na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.

Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od stażu pracy i wynosi:

- 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 10 latach pracy,

- 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 15 latach pracy,

- 600% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy.


Aby jednak mogła Pani wypłacić temu pracownikowi odprawę, musi on uzyskać prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów szczególnych podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z ogólną zasadą do pracowników samorządowych stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, a w kwestiach nieuregulowanych tą ustawą – przepisy Kodeksu pracy.


Jednak w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222) wyłączone zostało stosowanie niektórych przepisów ustawy samorządowej.


Te wyłączone przepisy dotyczą:

- zasad kwestionowania poleceń służbowych niezgodnych z prawem,

- składania oświadczeń o stanie majątkowym,

- stosowania norm czasu pracy (ten przepis jednak nie ma w praktyce znaczenia, gdyż wszyscy pracownicy są zobowiązani do przepracowania 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo).


Podstawa prawna:

- art. 21, 31, 32 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).


Autor: Ewa Żegota, specjalista prawa pracy


Odpowiedź udzielona: 18 września 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel