Obowiązkowe składki na ZUS dla emerytów od 1 czerwca 2006 r.?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 8 maja 2006

Pytanie: Czy od 1 czerwca br. osoba otrzymująca przyspieszoną emerytur (mężczyzna powyżej 60. roku życia i kobieta powyżej 55. roku życia) będzie musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne tak jak rencista z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? – pyta pracownik biura rachunkowego z Rybnika.Odpowiedź: Emeryci prowadzący działalność gospodarczą nie będą mieli obowiązku opłacania składek na ZUS od 1 czerwca br. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


Nie ma znaczenia, czy osoby, o które Pani pyta, pobierają wcześniejszą emeryturę czy emeryturę na normalnych zasadach, czyli emeryturę, do której ubezpieczony nabył prawo po ukończeniu ogólnego wieku emerytalnego (tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn).

Ponadto nie ma także znaczenia, czy jest to emerytura z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego realizowanego przez ZUS, czy też emerytura z systemu zaopatrzenia emerytalnego ustanowionego dla danej grupy zawodowej (np. emerytura policyjna lub wojskowa, emerytura z KRUS).

Przypomnijmy, od 1 czerwca 2006 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury (art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).


Obowiązkowe będzie dla tych przedsiębiorców także ubezpieczenie wypadkowe.


Jedynie ubezpieczeniu chorobowemu będą oni podlegali dobrowolnie na swój wniosek.

Pomimo wejścia w życie art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także po 31 maja 2006 r. dobrowolnie – na mocy art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będą podlegali:

  • emeryci i renciści wykonujący inny rodzaj pozarolniczej działalności niż pozarolnicza działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej),
  • przedsiębiorcy posiadający prawo do innej renty aniżeli renta z tytułu niezdolności do pracy z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego realizowanego przez ZUS (np. renty rodzinnej, wojskowej lub policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby, renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS),
  • przedsiębiorcy posiadający prawo do emerytury.

Podstawa prawna:

- ustawa z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412),

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).


Autor: Piotr Kostrzewa, Departament Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 8 maja 2006 r.
Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel