Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy odprawa emerytalna może mieć wpływ na zawieszenie renty?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 1 sierpnia 2008
Pytanie:  Pracownica zatrudniona w mojej firmie pobiera rentę po zmarłym mężu. Uzyskiwane w naszym zakładzie pracy dochody nie powodują zmniejszenia renty. W grudniu ukończy 60 lat i nabędzie prawa emerytalne. Jeśli emerytura będzie wyższa, będzie ją pobierała, ale jeśli renta będzie wyższa, pozostanie przy tym świadczeniu, ale na emeryturę już przejdzie. Czy odprawa emerytalna wpłynie na zawieszalność renty?
Odpowiedź: 

Odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę jest przychodem pracownika, lecz przychód ten nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie ma wpływu na zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty.

Wyjaśniam, że prawo do emerytury i renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności. Przychód osiągany przez pracownika z tytułu zatrudnienia wykonywanego na podstawie umowy o pracę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie wlicza się m.in. następujących przychodów:

odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,

kwot otrzymywanych przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym,

diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.

Przychody pracownika, których nie wlicza się do podstawy wymiaru składek, nie mają wpływu – nie są uwzględniane przy ustalaniu, czy emerytura lub renta podlega zmniejszeniu albo jej wypłata ulega zawieszeniu.

Nadmieniam, że odprawa emerytalna jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku o podatku od osób fizycznych, a więc od kwoty tej odprawy odprowadzony zostanie podatek dochodowy.

Tekst opublikowany: 

1 sierpnia 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel