Czy będąc ubezpieczonym w KRUS można założyć firmę

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 22 maja 2018
Pytanie:  Mam dwa pytania dotyczące opłacania składek na KRUS. Pierwsze dotyczy mojej osoby – czy opłacając składki na ubezpieczenie rolnicze można prowadzić działalność gospodarczą, czy wtedy opłacam normalnie składki na ZUS, czy tylko składkę zdrowotną? Drugie mojej mamy – czy moja mama, która pobiera wcześniejszą emeryturę z KRUS, może założyć działalność gospodarczą bez obawy utraty emerytury, czy jest jakiś limit, co w sytuacji, gdy mama już będzie miała pełną emeryturę, jakie składki na ZUS powinna płacić?
Odpowiedź: 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, informuję, że tak, po spełnieniu określonych warunków można prowadzić działalność gospodarczą będąc ubezpieczonym w KRUS. Z kolei w przypadku drugiej sytuacji, można pobierać emeryturę z KRUS i prowadzić firmę. Obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Można prowadzić firmę będąc ubezpieczonym w KRUS

Obowiązujące przepisy dopuszczają pod pewnymi warunkami możliwość pozostania rolnika w systemie ubezpieczeń społecznych rolników w przypadku, gdy rozpoczną oni prowadzenie działalności gospodarczej lub współpracę z przedsiębiorcą.

Aby móc z tej możliwości skorzystać należy spełnić następujące warunki:

  • podlegać ubezpieczeniom społecznym rolników nieprzerwanie przez okres 3 lat,
  • złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  • prowadzić nadal działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  • nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym,
  • nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Aby rolnik – przedsiębiorca mógł w następnych latach kontynuować ubezpieczenie w KRUS, nie opłacając jednocześnie składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej wykonywaniu, kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać rocznej kwoty granicznej (za 2017 r. – 3.300 zł, natomiast od przychodów uzyskanych w 2018 r. – 3.376 zł).

Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające fakt nieprzekroczenia ww. kwoty podatku dochodowego rolnik ubezpieczony w KRUS i prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący z przedsiębiorcą zobowiązany jest złożyć w KRUS do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota należnego podatku z działalności za miniony rok przekracza określoną wysokość, ubezpieczenie społeczne w KRUS ustanie, natomiast rolnik zostanie objęty ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pobieranie wcześniejszej emerytury z KRUS i powadzenie firmy

Co się zaś tyczy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę uprawnioną do emerytury rolniczej, jest ona zobowiązana – podobnie jak przedsiębiorcy pobierający emeryturę z systemu powszechnego – do opłacania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednak przedsiębiorca uprawniony do wcześniejszej emerytury musi się liczyć z możliwością zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone progi zarobkowe.

Natomiast nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Słowa kluczowe:
KRUSzakładanie firmy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel