Sektor Publiczny

Przygotuj się na kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 12 czerwca 2018
fd4e95ffe2dfa21137432531a7011979d8500495-medium

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do przepisów art. 236 ustawy o finansach publicznych. Już teraz sprawdź, co się zmieni.

Minister finansów przygotował kolejną nowelizację rozporządzenia z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prostsze planowanie

Proponowana zmiana na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w sposób istotny uprości proces planowania oraz uelastyczni wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja daje możliwość decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków, swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).

Minister przyporządkował paragrafy do:
  • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  • wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
  • świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Tabela 1 . Zmiany w klasyfikacji wydatków i środków z objaśnieniami załącznik nr 4

 

 

Symbol

grupy

 

Wydatki bieżące JST art. 236 ust. 3

   

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

1400

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

1100

paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”

Dotacje na zadania bieżące

(art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

1200

200, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

1300

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1401

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1402

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu paragrafy z czwartą cyfrą „2”, 6” 9”

55w 5 55^

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1101

paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1102

paragrafy wydatków bieżących nie zaliczone do pozostałych grup, w połączeniu paragrafy z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1201

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”

Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1202

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1301

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1302

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, 9”

55^

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)

1800

802 i 803

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

(art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)

1810

801, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy)

   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1600

605, 606, 613, 614, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1601

605, 606, 613, 614, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1602

605, 606, 613, 614, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1610

617, 619 do 623, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą 0” 3” 4”

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1611

617, 619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą

„1”, „5”, „7”, „8”

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1612

617, 619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą

„2”, „6”, „9”

Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)

6010

601

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

(art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)

6030

603

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i będzie mieć zastosowanie do planowania na rok 2019.

Źródło: projekt z 30 maja 2018 r. rozporządzenia ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel