Rachunki VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – zmiany od 1 lipca 2018 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 16 maja 2018
Pytanie:  Jak będzie wyglądał mechanizm podzielnej płatności u podatników, którzy posiadają wiele jednostek organizacyjnych i wiele rachunków bankowych w różnych bankach? Czy w takim przypadku bank otworzy dodatkowe rachunki VAT w każdej jednostce (szkoły, przedszkola, ośrodki sportowe, komunikacja miejska, ośrodek pomocy społecznej), czy też jeden rachunek VAT wspólny dla całej gminy? Jak wówczas będzie wyglądało scentralizowane rozliczenie VAT? Czy Gmina i wszystkie jej jednostki będą zmuszone do korzystania z usług tego samego banku? 
Odpowiedź: 

Nie ma przeszkód, aby gmina lub poszczególne jednostki organizacyjne korzystały z usług dwóch lub więcej banków, a w konsekwencji, aby posiadały po dwa lub więcej rachunków VAT.

Z początkiem lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób. Dzięki temu dostawca – zważywszy że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści podatek VAT należny fiskusowi.

Przepisy o mechanizmie podzielonej płatności będą mieć zastosowanie również do jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji również jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane posiadać rachunki VAT.

Uważam przy tym, że rachunki VAT oraz SKOK-i powinny tworzyć dla wszystkich posiadaczy rachunków, w tym dla posiadaczy rachunków będących jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia VAT oznaczać to będzie posiadanie przez jednostki samorządu terytorialnego znacznej ilości (kilkudziesięciu, czasem kilkuset, a nawet kilku tysięcy) rachunków VAT.

Jak na razie nie wiadomo jednak czy tak będzie. Nie jest wykluczone, że praktyka okaże się inna lub przed 1 lipca 2018 r. wprowadzone zostaną przepisy ograniczającej w takich przypadkach ilość rachunków VAT.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że fakt posiadania przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wielu rachunków VAT nie wpłynie na obowiązek scentralizowanego rozliczania podatku VAT, jak również nie zmieni istotnie jego zasad. Pewną techniczną trudność może stanowić jedynie obciążanie rachunków VAT (np. opłacanie podatku VAT gminy z rachunków VAT poszczególnych jej jednostek organizacyjnych), gdyż wymagać może dokonywania wielu przelewów.

Powyższe w żadnym razie nie oznacza przy tym, że gmina oraz jej jednostki organizacyjne będą zmuszone do korzystania z usług tego samego banku. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby gmina oraz jej jednostki organizacyjne korzystały z usług różnych banków, a w konsekwencji, aby posiadały rachunki VAT utworzone w różnych banków. Co więcej, nie ma przeszkód, aby gmina lub poszczególne jednostki organizacyjne korzystały z usług dwóch lub więcej banków, a w konsekwencji, aby posiadały po dwa lub więcej rachunków VAT.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel