ewidencja sprzedaży w kpir

Prowadzenie KPiR przez biuro podróży

Pytanie:  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii prowadzenia rachunkowości biura podróży - organizatora turystyki, który niebawem rozszerzy swoją działalność o pośrednictwo. Jest to spółka cywilna, od kwietnia tego roku jest vatowcem (wcześniej nie była). Rozliczenie następuje jest w systemie VAT marża. Spółka działa od listopada zeszłego roku, rozlicza się na KPiR. Wspólnicy wnieśli, zgodnie z umową spółki cywilnej, jako wkład własny po 10.000 zł w gotówce. Ze w względu na fakt, iż specyfika działalności wymaga posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, wyżej wspominany wkład w części został przeznaczony na opłacenie gwarancji ubezpieczeniowej w formie kaucji (ma ona zabezpieczyć ewentualne zdarzenia losowe, np. powrót turystów do kraju), która jest zwrotna po zakończeniu umowy(15.000 zł), jeśli takowe zdarzenia nie wystąpią.

Dodatkowo za zawarcie umowy została opłacona prowizja od tej gwarancji (ale jest to w formie opłaty rocznej) - 3.000 zł. Jak powinny zostać ujęte powyższe wpłaty i wypłaty? Czy widnieją one w KPiR? Czy, jeśli nie zostały one wprowadzone w 2011 r., to nie mogą zostać już uwzględnione? Jak można to ewentualnie wprowadzić w 2012 r.? Spółka do dnia dzisiejszego generuje stratę.

Chciałam też zapytać o koszt domeny, na której powstała strona internetowa biura podróży - był to koszt przed rozpoczęciem działalności (faktura wystawiona na os. Fizyczną - jednego ze wspólników). Czy nadal na podstawie oświadczenia można wprowadzić domenę do ewidencji i ewentualnie opłatę roczną za jej przedłużenie uwzględnić już w kosztach spółki?
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel