ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

Zakup i rejestracja kasy fiskalnej - od kiedy należy rozpocząć ewidencję?

Pytanie:  Jesteśmy spółką cywilną zajmującą się projektowaniem, wykonywaniem i sprzedażą mebli dla firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w 2012 r. jesteśmy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania. Przewidując jednak przekroczenie kwoty ze sprzedaży dla osób fizycznych w 2012 r., zakupiliśmy kasę fiskalną. Dokonaliśmy zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kasie został nadany przez naczelnika US numer ewidencyjny. Dokonaliśmy sprzedaży dla osoby fizycznej, jednak nie zaewidencjonowaliśmy tego na kasie fiskalnej. Czy mimo braku obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (spełnienie warunku do zwolnienia na podst. § 3 ust. 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia MF), skoro zakupiliśmy i zarejestrowaliśmy kasę fiskalną, to od daty umieszczonej na zgłoszeniu o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania, jesteśmy obowiązani do ewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT? Czy w naszym przypadku nie zaewidencjonowanie sprzedaży dla osoby fizycznej skutkować będzie jakimiś sankcjami skarbowymi? Czy i jeśli tak, to w deklaracji za jaki okres mamy prawo do odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT? Czy fakt zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz zarejestrowania kasy fiskalnej w US spowodował, że zwolnienie, z którego wcześniej korzystaliśmy, już nas nie obowiązuje?

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel