błędy inwentaryzacyjne

męzczyzna pokazuje wyliczenia zmartwione/przerażonej kobiecie

Jak uniknąć błędów przy inwentaryzacji metodą spisu z natury

Przed przystąpieniem do spisów z natury zespół spisowy otrzymuje, za pokwitowaniem, arkusze spisowe. Od osób odpowiedzialnych materialnie trzeba też pobrać oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu w ewidencji (w tym księgowej) wszystkich operacji gospodarczych. O jakich jeszcze zasadach warto pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury, wyjaśniamy w tekście.

Spisem z natury obejmujemy (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor):

  1. aktywa pieniężne z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  2. papiery wartościowe w postaci materialnej,
  3. rzeczowe składników aktywów obrotowych,
  4. środki trwałe oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony oraz gruntów,
  5. maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel