Zatrudniasz cudzoziemca? Sprawdź, czy opłacisz składki od dodatku z tytułu relokacji

Dodano: 1 lutego 2018
ab079022fca19b12345bc9bee8b1a6cd6337b417-medium

Przedsiębiorca zatrudnił pracownika z innego państwa UE w ramach realizacji pewnego projektu finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej. Pracownik co miesiąc będzie otrzymywał dwuskładnikowe wynagrodzenie. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od otrzymywanego przez niego dodatku z tytułu relokacji.

Czego dotyczyła sprawa?

Pracodawca zamierza zatrudnić na 12 miesięcy obywatela Rumuni w ramach realizacji pewnego projektu finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie tego pracownika ma obejmować dwa składniki:

  • wynagrodzenie główne (monthly living allowance)
  • dodatek z tytułu relokacji (monthly mobility allowance).

Wyżej wymienione składki wynagrodzenia, jak poinformował w kolejnym piśmie przedsiębiorca będą stanowiły przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy według ustawy o PIT.

Jakie miał wątpliwości pracodawca?

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy od tych składników wynagrodzenia ma obowiązek odprowadzać składki na ZUS.

Jakie jest jego stanowisko?

Jego zdaniem tylko wynagrodzenie główne podlega oskładkowaniu.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję przyznał rację przedsiębiorcy tylko częściowo.

Jego zdaniem składki na ubezpieczenia społeczne są należne od obu składników wynagrodzenia, czyli także od dodatku z tytułu relokacji.

ZUS przypomniał, że skoro podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy o PIT z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to składnik wynagrodzenia jakim jest dodatek z tytułu relokacji musi być oskładkowany.

Zatem przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno od wynagrodzenia głównego, jak i dodatku z tytułu relokacji.

Interpretacja z 8 grudnia 2017 r., odział w Gdańsku (DI/100000/43/1472/2014)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel