Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wynagrodzenie prezesa przyznane na podstawie aktu notarialnego. Co ze składkami ZUS

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 15 marca 2017

Załóżmy, że zgromadzenie wspólników w Twojej spółce podjęło uchwałę o wynagrodzeniu prezesa zarządu i przyznało mu je na podstawie aktu notarialnego z tytułu pełnionej funkcji prezesa. Czy otrzymywane świadczenie będzie tytułem do ubezpieczeń? Upewnij się, czy musisz zgłosić prezesa do ubezpieczeń społecznych. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o wynagrodzeniu prezesa zarządu. Wynagrodzenie zostało przyznane na podstawie aktu notarialnego z tytułu pełnionej funkcji prezesa. Wnioskodawca poinformował, że w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu prezesa nie będzie łączyć ze spółką żaden inny stosunek prawny.

Osoba ta nie będzie ani pracownikiem, ani zleceniobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Głównym i jednocześnie jedynym zadaniem prezesa będzie prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

Zdaniem wnioskodawcy otrzymywane wynagrodzenie przez prezesa spółki nie powoduje obowiązku powstania zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego ani odprowadzania za niego składek. Podstawowym argumentem, jaki przytoczył we własnym stanowisku było to, że członek zarządu w spółce z o.O. pełni funkcję na podstawie powołania uchwalą wspólników. Spółka wobec tego nie musi zawierać z nim ani umowy o pracę, ani umowy cywilnoprawnej, aby móc wypłacać mu świadczenie za sprawowanie przez niego funkcji.

Przytoczył tutaj także wyrok Sadu Najwyższego z 7 stycznia 2000 r. sygn.. akt 1 PKN 404/00, w którym sąd orzekł, że stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z o.o. jest to stanowisko powszechne i akceptowane w doktrynie i orzecznictwie. Stąd zdaniem wnioskodawcy powołanie prezesa zarządu spółki mnie oznacza zawarcia z nim umowy o prace, czy umowy cywilnoprawnej. Ponadto w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych brak jest powołania na prezesa spółki z o.o. jako samoistnego tytułu do podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Wydając interpretację przypomniał, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń społecznych. Katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest wymieniony w ustawie systemowej. Wyliczenie ma jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty i nie ma tam podanej osoby powołanej na stanowisko prezesa na mocy uchwały.

Zatem prezes może pełnić swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie innego stosunku prawnego. O tym, w jakim sposób będzie sprawował swoją funkcję decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści, bądź organ spółki w formie uchwały podjętej w tym zakresie.

Podsumowując, prezes zarządu spółki z o.o. powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązki ubezpieczeń społecznych z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego za pełnioną funkcję.

Interpretacja ZUS z 22 lutego 2017 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/183/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel