W jakim kraju przedsiębiorca powinien opłacać składki

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 21 czerwca 2018
05cd03acd173ecf1ac3e6f8d36960a2c564eb25b-medium

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność w Polsce zwrócił się do ZUS z prośbą o wydanie interpretacji w swojej sprawie. We wniosku przedstawił, że prowadzi firmę w Polsce i tu opłaca z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak niedawno podjął pracę na umowę o pracę na Słowacji w wymiarze 10 h miesięcznie na zasadzie zadaniowego czasu pracy. Sprawdźmy co na to ZUS oraz przepisy unijne.

Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że praca najemna wykonywana na Słowacji stanowi 6% jego czasu pracy w stosunku do działalności wykonywanej w kraju. Wynagrodzenie, które z tego tytułu otrzymuje kształtuje się w wysokości 40 euro za miesiąc.

Jaki miał problem przedsiębiorca?

W związku z podjęciem najemnej pracy na Słowacji, przedsiębiorca powziął wątpliwość czy musi w takim razie nadal opłacać składki na ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej firmy.

Jakie jest jego zdanie?

Jego zdaniem nie ma takiego obowiązku. Stąd w związku z uzyskanym zatrudnieniem wystąpił do ZUS z zawiadomieniem o podjęciu pracy na Słowacji przedstawiając umowę o pracę. Ponadto wyrejestrował się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Co na to ZUS?

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce w sytuacji, gdy właściwym ustawodawstwem dla wnioskodawcy jest ustawodawstwo słowackie.

ZUS przypomniał, że kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166 poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r. ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 r. ze zm.).

Osoby do których mają zastosowanie wyżej wymienione przepisy rozporządzenia, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego.

Co to oznacza dla Ciebie?

Zasada podlegania ustawodawstwu jednemu z państw oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym z nich.

Zatem jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce podejmuje pracę najemną w Państwie Członkowskim (np. na Słowacji) i właściwa jednostka terenowa ZUS ze względu na jego miejsce zamieszkania ustaliła właściwe dla niego ustawodawstwo zagraniczne to podlega ona ubezpieczeniom społecznym temu ustawodawstwu (np. słowackiemu).

Interpretacja ZUS z 9 maja 2018 r., oddział w Lublinie, (WPI/200000/43/479/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel