„Ulga na start”. Czy nowy wspólnik spółki cywilnej ma do niej prawo

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 3 września 2018
7b7bf2e79e2dbcc54c04e8ca23324e78ce30535d-medium

Sprawdźmy, czy za osobę, która  wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na umowę o pracę należy opłacać składki ZUS. Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Jakie jest stanowisko ZUS? Przeczytaj tekst i dowiedz się więcej na ten temat. Dzięki tej wiedzy, będziesz wiedział jak prawidłowo postępować.

Wnioskodawczyni będąca żoną zmarłego wspólnika spółki cywilnej, w której była zatrudniona, a teraz stałą się wspólniczką wystąpiła z prośbą o wydanie interpretacji w jej sprawie.

Przeczytaj także:


Czego dotyczył problem?

We wniosku poinformowała, że od września 2015 r. do stycznia 2016 r. jako żona wspólnika była zatrudniona na umowę zlecenie przez spółkę cywilną. Następnie od lutego 2016 r. została zatrudniona etatu na umowę o pracę na pół w charakterze ekspedientki. Składki na ZUS były za nią odprowadzane w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracę wykonywała do czerwca 2018 r., gdyż w tym miesiącu zmarł jej mąż będący wspólnikiem tej spółki.

Jak poinformowała wnioskodawczyni zgodnie z zapisami w aneksie do umowy spółki cywilnej jako spadkobierczyni weszła do spółki cywilnej. W tym celu dokonała stosownego zgłoszenia do CEiDG, urzędu skarbowego i ZUS. Zgłoszenie do ZUS po wcześniejszym wyrejestrowaniu jej jako pracownika zostało złożone z kodem 0540 w zakresie ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy.

Przedsiębiorczyni poinformowała, że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła innej pozarolniczej działalności, a także że nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy w zakresie, w którym w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym świadczyła pracę w ramach stosunku pracy.

Jakie były wątpliwości …

Wnioskodawczyni zastanawiała się, czy jako żona zmarłego wspólnika podejmując nową działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i wcześniejszy pracownik tej spółki ma prawo do opłacania składek ZUS w zakresie ulgi na start.

Przeczytaj także:

… a jakie było własne stanowisko?

Przedsiębiorczyni uważa, że spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na ZUS przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych. Uważa, że nie ma znaczenia fakt, że wcześniej była zatrudniona jako pracownik w spółce cywilnej, gdyż zakres czynności z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę nie pokrywa się z zakresem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Co postanowił ZUS?

Zakład potwierdził stanowisko przedsiębiorczyni uznając je za prawidłowe. Jego zdaniem przedsiębiorczyni ma prawo do zwolnienia z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej, na podstawie tzw. „ulgi na start”, która weszła w kwietniu 2018 r.

ZUS podkreślił, że przystąpienie wnioskodawczyni do spółki cywilnej, w której wcześniej była zatrudniona na umowę o pracę nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy.

Zapamiętaj!

Wspólnik spółki cywilnej podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tej spółki, działa wprawdzie w imieniu spółki, ale na swoją rzecz.

Interpretacja z 8 sierpnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/898/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel