Przedsiębiorca zawarł umowę o świadczenie usług ze swoim pracodawcą. Czy ma prawo do ulgowych składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 29 maja 2018
08dc422f42f4fd571af89d82db5a29409250cb55-medium

Przedsiębiorca uważa, że ma prawo do opłacania składek na preferencyjnych zasadach z tytułu prowadzonej firmy, gdyż nie rozwiązał stosunku pracy z pracodawcą u którego był zatrudniony. Więc podpisując z nim umowę o świadczenie usług, uważa że nie wykonuje jej dla byłego pracodawcy i takie uprawnienie do ulgowych składek mu przysługuje. Co na to ZUS?

Przedsiębiorca w trakcie zatrudnienia w szpitalu na stanowisku rehabilitanta otworzył jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług fizjoterapeutycznych. W piśmie do ZUS poinformował, że usługi te wykonuje w swoim lokalu.

Ponieważ z tytułu zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne od działalności odprowadzał tylko składkę zdrowotną.

Wobec tego, że jest to jego pierwsza działalność zgłosił się do ZUS z kodem 05 70 00 i skorzystał z zasad preferencyjnych. Od maca 2018 r. przebywa na urlopie bezpłatnym i od tego tez czasu ma zawartą ze Szpitalem, w którym jest zatrudniony umowę na wykonywanie usług rehabilitacyjnych.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

W związku z tym, że już nie pobiera wynagrodzenia z umowy o pracę (urlop bezpłatny) musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Wobec tego poprosił ZUS o ustalenie czy może skorzystać z ulgowych składek.

Jakie jest jego stanowisko?

Wnioskodawca uważa, że ma prawo do naliczenia składki społecznej od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia. Jako podstawę swojego stanowiska powołał art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym przedsiębiorcami którzy nie mogą skorzystać z preferencyjnych zasad są osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy. Ponieważ wnioskodawca nie wykonuje swojej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, gdyż jest nadal u niego zatrudniony uważa, że ma prawo opłacać składki w ulgowej wysokości.

 

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w sprawie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zadeklarowanej kwocie, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

ZUS zwrócił uwagę, że warunek przytoczony przez przedsiębiorcę, iż nie wykonuje pracy na rzecz byłego pracodawcy jest niezasadny. Wnioskodawca podjął wykonywanie działalności w marcu 2018 r. i wtedy też rozpoczął urlop bezpłatny u tego pracodawcy. Będąc na urlopie nadal pozostaje w stosunku pracy ze Szpitalem. Dlatego nie można powiedzieć, że jest to jego były pracodawca.

Pod pojęciem „byłego pracodawcy” należy rozumieć każdego pracodawcę na rzecz, którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę.

Ponadto ZUS przypomniał, że warunek niewykonywania działalności na rzecz takiego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia prowadzenia działalności, ale całego 24 miesięcznego okresu. Co oznacza, że z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy następuje utrata prawa do ulgi.

Interpretacja z 19 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/344/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel