Przedsiębiorca zawarł dwie umowy zlecenia z tym samym zleceniobiorcą. Co ze składkami

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 1 października 2018
e5d240fe65e787a41214641577832c4ea19bb180-medium

Zleceniodawca chce zawrzeć drugą umowę zlecenia z tą samą osobą fizyczną, ale na wykonanie innych czynności. Czy charakter wykonywanych zadań ma wpływ na obowiązek opłacania za niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdźmy.

Jaki był problem?

Wnioskodawca zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia. Od umowy zlecenia są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Zleceniodawca zastanawiał się, czy jeżeli podpisze z tym samym zleceniobiorcą drugą umowę zlecenia, ale na inne czynności to obowiązkowo będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i dobrowolne chorobowe?

Czy jednak zobowiązany będzie tylko do opłacania składki zdrowotnej?

Co sądził na ten temat wnioskodawca?

Jego zdaniem w związku z równoczesnym wykonywaniem dwóch umów zlecenia obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, dobrowolne chorobowe, zdrowotne od umowy wcześniej zawartej.

Na poparcie swojego stanowiska przytoczył art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca poinformował, że wysokość wynagrodzenia z tytułu pierwszej umowy zlecenia odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stąd jego zdaniem składki są należne właśnie tylko z tej umowy.

W przypadku, gdy z pierwszej umowy wynagrodzenie będzie w wysokości płacy minimalnej to z tytułu drugiej umowy będzie odprowadzana wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Co stwierdził ZUS?

Zakład uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pierwszej umowy zlecenia zawartej przez wnioskodawcę ze zleceniobiorcą, w sytuacji, kiedy przychód z tytułu umowy zlecenia będzie ustalony w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli Twoja firma z jednym zleceniobiorcą zawrze dwie umowy zlecenia, a zatem nastąpi zbieg dwóch umów zlecenia – przy ustalaniu zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych istotnym jest kwota przychodu osiąganego z tytułu umowy zlecenia zawartej jako pierwsza. W sytuacji, kiedy z pierwszej umowy zlecenia zleceniobiorca będzie osiągał przychód w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, to obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie z tytułu pierwszej z nich. Brak będzie natomiast obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu drugiej umowy zlecenia. Z drugiej umowy obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Interpretacja ZUS z 14 września 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/977/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel