Podstawa wymiaru na FP i FGŚP a abonament medyczny dla pracownika

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 11 kwietnia 2018
fb06133f8d2784615569e9600dc48cbdb5de9241-medium

Jest stanowisko ZUS w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości świadczeń dla pracowników w postaci abonamentu medycznego wynikających z zapisów regulaminu wynagradzania w części finansowanej przez pracodawcę.

Czego dotyczyła sprawa?

Firma od początku roku wprowadziła do regulaminu wynagradzania zapisy określające zasady korzystania i finansowania częściowo odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników w postaci abonamentu medycznego. Abonament jest finansowany w taki sposób, że część opłaty abonamentowej finansuje pracownik, a pozostałą część pracodawca. Te świadczenia będą przychodem pracownika ze stosunku pracy zgodnie z ustawą o PIT.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Firma zastanawiała się, czy może nie uwzględniać w podstawie wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości świadczeń dla pracowników w postaci abonamentu medycznego wynikających z zapisów regulaminu wynagradzania w części finansowanej przez nią.

Jakie jest jego zdanie?

Zdaniem pracodawcy, skoro podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP jest analogiczna jak w przypadku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawidłowe jest nieuwzględnianie wartości świadczeń dla pracowników w postaci abonamentu medycznego wynikających z zapisów regulaminu wynagradzania w części finansowanej przez pracodawcę również w podstawie wymiaru tychże składek.

Co na to ZUS?

ZUS zgodził się ze stanowiskiem spółki przedstawionym we wniosku. Jego zdaniem nie uwzględnia się w podstawie wymiar składek na FP i FGŚP wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci abonamentu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę.

Co to oznacza dla Ciebie?

Pamiętaj, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy, które stanowią jego przychód w rozumieniu ustawy o PIT wynikają z: przepisów układów zbiorowych pracy,

  • regulaminów wynagradzania lub
  • przepisów o wynagradzaniu regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika)

to korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Tym samym należy je wyłączyć z podstawy wymiaru składek na FP i FGŚP.

Należy pamiętać, że korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przybrać formę niepieniężną –formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

Powyższe świadczenia nie podlegają także składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja ZUS z 3 stycznia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1504/2017).

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel