Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorcy. Sprawdź, kiedy jest możliwa

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 17 lutego 2017

Dowiedz się, czy przedsiębiorca posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny może liczyć na ulgę w opłacaniu składki zdrowotnej.

Przedsiębiorczyni prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Firma jest jej jedynym miejscem pracy i z tytułu uzyskiwanych przychodów jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a rozlicza się na PKPIR. Dodatkowo osoba ta pobiera zasiłek pielęgnacyjny z MOPS oraz świadczenie 500+. To pierwsze świadczenie jest przyznawane osobom, które stopień niepełnosprawności miały przyznany przed 16 rokiem życia. Przedsiębiorczyni otrzymuje także refundację składek emerytalnych i rentowych z PFRON.

Podatniczka powzięła wątpliwość czy wobec tego ma prawo do ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej. Jej zdaniem tak, gdyż świadczenia z MOPS oraz refundacja składek z PFRON nie są przychodami.

Co na to ZUS?

Zakład ubezpieczeń społecznych wydając interpretację uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

ZUS przypomniał, że składka zdrowotna jest miesięczna oraz niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

Jeżeli osoba jest zaliczona do:

  • umiarkowanego lub
  • znacznego stopnia niepełnosprawności

i uzyskuje przychód jedynie z działalności gospodarczej to składkę zdrowotną opłaca w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT.

Oznacza to, że jeżeli jedynym źródłem przychodu dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest działalność gospodarcza to przysługuje ulga w opłacaniu składki zdrowotnej.

Jeżeli jednak tak jak wnioskodawczyni poza działalnością otrzymuje świadczenia z MOPS to nie ma prawa do opłacania składki w wysokości nieprzekraczającej należnej zaliczki na PIT.

Zapamiętaj!

Prawo do ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą tylko wtedy, kiedy posiada orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a działalność jest jedynym źródłem przychodu.

Interpretacja ZUS z 12 stycznia 2017 r. WPI/200000/43/2/2017

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel