Konsekwencje ubezpieczeniowe zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 9 lipca 2017
716a2ae97cb0a17fd845ca9f10d1c65c8fa7d216-medium

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą. Nie ma znaczenia fakt, że umowa zlecenia jest nieodpłatna, a małżonek nie uzyskuje z niej wynagrodzenia. Takie jest stanowisko ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

Jaki był problem?

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego towarów zamierza zatrudnić małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia. Małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, a małżonek wnioskodawczyni nie jest nigdzie zatrudniony i nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczeń.

Wobec tego właścicielka powzięła wątpliwość czy za męża będą należne składki na ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorczyni za nieprawidłowe. W opisanej sytuacji pomimo zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia małżonek będzie uznawany za osobę współpracującą a nie za zleceniobiorcę. Zatem zupełnie inaczej niż we wniosku przedstawiła swoje stanowisko kobieta prowadząca działalność.

ZUS podkreślił, że nieodpłatna umowa zlecenia nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, gdyż jak stanowi sama nazwa nie uzyskuje się z niej wynagrodzenia.

Jednocześnie wskazał na art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który jako osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą wymienia m.in. małżonków, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy jej prowadzeniu.

Zatem o statusie osoby współpracującej decyduje współpraca przy prowadzeniu działalności, ścisła, więc rodzinna z tą osobą oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Wobec powyższego ZUS uznał, że w opisanej sytuacji w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie w związku z wykonywaniem przez małżonka współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co to oznacza?

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą.

Pamiętaj, że na obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń nie ma znaczenia fakt, że umowa jest nieodpłatna i małżonek nie osiągnie z tego tytułu wynagrodzenia. Tylko fakt, że współpracuje z przedsiębiorcą przy prowadzeniu działalności, łączą go z tą osobą więzy rodzinne oraz prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe.

Interpretacja ZUS z 7 czerwca 2017 r. (WPI/200000/43/596/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel