Kiedy ekwiwalent za pranie ubioru służbowego wlicza się do podstawy wymiaru składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 30 listopada 2016

Twoja firma wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego? Sprawdź, kiedy świadczenie to należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego czy wliczyć do podstawy wymiaru składek

Pracownikom wykonującym pracę na sali obsługi klienta w siedzibie spółki pracodawca wypłaca ekwiwalent za pranie ubioru służbowego. Ubiór stanowi biała bluzka i granatowy żakiet.

Świadczenie to jest wypłacane w oparciu o wewnętrznie wydany akt prawny – regulamin pracy. Wysokość została ustalona w oparciu o kalkulację jednostkowego kosztu usługi prania z 3 zakładów pralniczych.

Wniosek o zatwierdzenie tej kwoty składa do Prezesa zarządu specjalista ds. bhp. Ekwiwalent jest wypłacany co miesiąc bez sprawdzania faktycznie poniesionych kosztów prania przez pracowników.

Od tej kwoty jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak nie są pobierane składki.

W związku z tym pracodawca powziął wątpliwość czy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinien uwzględniać ten ekwiwalent. Jego zdaniem tak.

ZUS potwierdza stanowisko pracodawcy

Przedsiębiorca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ekwiwalent wypłacany pracownikom sali obsługi klienta za pranie ubioru służbowego.

Wydając decyzję Zakład przypomniał, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia składkowego wartość świadczeń rzeczowych oraz możliwość wypłaty z tego tytułu ekwiwalentów musi wynikać z przepisów o bhp. W razie, gdy pracodawca wydaje pracownikom świadczenia rzeczowe lub wypłaci z tego tytułu ekwiwalent, a obowiązek taki nie wynika po stronie pracodawcy z przepisów o bhp, wartości te obowiązany jest doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zapamiętaj!

Z podstawy wymiaru składek na ZUS są wyłączone ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów bhp.

Interpretacja ZUS z 18 października 2016 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1074/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel