Jak ustalić podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorcy przy różnych wypłatach i terminach

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 31 stycznia 2018
ef5de36c0da0008e3da41d359b92bc1ff1eec818-medium

Przedsiębiorca zatrudnia zleceniobiorców naprzemiennie raz w Polsce, raz w Niemczech. Sprawdź, jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, kiedy wynagrodzenie za jeden miesiąc i kilka dni kolejnego miesiąca jest wypłacane w jednym miesiącu. Dowiedz się, jak postąpić, kiedy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w jednym miesiącu za dwa miesiące pracy. Co na to ZUS?

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przedsiębiorca prowadzący m.in. działalność w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania powziął wątpliwość w zakresie ustalenia podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców.

Pytanie dotyczyło osób zatrudnionych na umowę zlecenia, które to wykonują pracę w Niemczech i uzyskują więcej niż jedno wynagrodzenie wypłacone w tym samym miesiącu.

Przedsiębiorca wyjaśnił w piśmie, że zatrudnia osoby fizyczne na umowę zlecenia do opieki osób starszych lub niepełnosprawnych. Osoby te wykonują zarówno pracę w Polsce, jak i w Niemczech – pracują w tych dwóch krajach naprzemiennie. Co oznacza, że zleceniobiorca przez pewien czas wykonuje pracę w Polsce, a następnie przez pewien okres w Niemczech i potem znowu w Polsce itd.

Przykładowo jedna osoba jest zatrudniona w okresie od 10 stycznia do 28 lutego w Polsce, w okresie od 1 marca do 31 kwietnia w Niemczech, w okresie od 1 maja do 30 czerwca w Niemczech itd.

Wynagrodzenie zleceniobiorców jest ustalane indywidualnie i może się zdarzyć, że jedna osoba w jednym miesiącu otrzyma wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usług w Niemczech i dodatkowo wynagrodzenie (wypłacane w formie zaliczki) za świadczenie usług w Niemczech za konkretnie określone dni następnego miesiąca. Inna z kolei w jednym miesiącu otrzyma wynagrodzenie za dwa miesiące świadczenia usług w Niemczech (np. praca w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – wypłata 31 sierpnia).

Co z podstawą wymiaru składek przy założeniu, że suma wypłaconych w danym miesiącu kwot będzie wyższa niż przeciętne wynagrodzenie?

Czy podstawą wymiaru składek w miesiącu wypłaty tych składników wynagrodzenia będzie suma wynagrodzenia za jeden miesiąc i wynagrodzenia zaliczkowego za kilka dni następnego miesiąca pomniejszona o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, za które to dni wypłacane jest wynagrodzenie i zaliczka, nie niżej jednak niż równowartość przeciętnego wynagrodzenia? Co w sytuacji, kiedy w jednym miesiącu przedsiębiorca będzie wypłacał wynagrodzenie za dwa miesiące świadczenie usług w Niemczech?

Jakie jest jego zdanie?

Przedsiębiorca swoje stanowisko uzasadnił na dwóch przykładach.

Jego zdaniem podstawą wymiaru składek np. za sierpień będzie suma składników wypłaconych w sierpniu (czyli wynagrodzenia za sierpień i zaliczka za kilka dni września) w sytuacji, kiedy zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za pracę wykonaną za okres:

  • od 1-31 lipca (wypłata 31 lipca),
  • od 1-31 sierpnia oraz 1-7 września (wypłata 31 sierpnia).

Jeżeli ten sam zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za lipiec, sierpień i 7 dni września – 31 sierpnia, zdaniem przedsiębiorcy podstawą wymiaru składek za sierpień będzie suma składników wypłaconych w sierpniu (tj. wynagrodzenia za lipiec, sierpień i za 7 dni września).

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

W wydanej interpretacji przypomniał, że jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorcy wykonującemu usługi w Niemczech zostanie wypłacone wynagrodzenie za okres dłuższy niż jeden miesiąc – zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie za okres1-31 sierpień oraz wynagrodzenie za wykonywanie usług od 1 do 7 września zostało wypłacone 31 sierpnia oraz w przypadku, gdy wynagrodzenie za okres 1-31 lipca oraz za okres 1-31 sierpnia oraz wynagrodzenie za siedem dni września, zostało wypłacone odpowiednio 1 sierpnia i 31 sierpnia – wówczas sumę kwot wypłaconych w tym miesiącu należy pomniejszyć o kwotę diet za cały okres za który wynagrodzenie jest wypłacane.

Wobec tego, jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wyższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie ta właśnie kwota. Jeżeli zaś, tak ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą, od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.

Interpretacja ZUS z 5 stycznia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1503/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel