Interpretacja ZUS w sprawie wpływu pobierania zasiłków na składkę zdrowotną opłacaną w ulgowej wysokości

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 10 października 2016

Rozliczasz przedsiębiorcę z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności? Sprawdź, czy po otrzymaniu zasiłku z ZUS osoba taka nadal będzie mogła opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej należnej zaliczki na PIT. Poznaj stanowisko ZUS.

Czego dotyczyła omawiana sprawa?

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT.

Zastanawiała się, czy w miesiącach, w których otrzyma zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński z ZUS będzie mogła nadal korzystać z tej ulgi. Czy w miesiącach otrzymania zasiłku powinna opłacać składkę zdrowotną w pełnej wysokości?

Wskazała, że dopuszczalność obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy uzależniona jest od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej:

  • posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz
  • uzyskanie przychodów jedynie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni podkreśliła, że powyższe warunki są przez nią spełnione. Stąd w razie pobierania tych zasiłków powinna nadal mieć prawo do ulgi, gdyż świadczenia te nie są traktowane jako dodatkowy przychód objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dlatego też uważa ona, że w sytuacji kiedy uzyska któryś z ww. zasiłków w danym miesiącu, to w miesiącu tym będzie nadal mogła korzystać z ulgi, o której mowa w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorczyni za nieprawidłowe

Uzasadniając swoje stanowisko przypomniał, że zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT, w przypadku kiedy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje jedynie przychód z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

ZUS wskazał, że przedsiębiorca, który posiada takie orzeczenie i dla którego prowadzona działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT. Zatem dopuszczalność obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty należnej zaliczki na PIT jest możliwa po spełnieniu tych dwóch warunków.

Ulga nie będzie mogła być zastosowana, jeżeli osoba taka otrzyma dodatkowy przychód, który będzie tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Także wtedy, gdy dodatkowy przychód nie będzie stanowił odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Tym dodatkowym przychodem, który nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są zasiłki.

Zatem w omawianej sytuacji przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli otrzyma zasiłek z ZUS straci prawo do ulgowej składki zdrowotnej.

Zapamiętaj!

W sytuacji, kiedy osoba posiada orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, prowadząca działalność gospodarczą uzyskuje przychody również z innych źródeł, np.:

  • zasiłek chorobowy,
  • macierzyński lub
  • opiekuńczy

to nie może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej należnej zaliczki na PIT.

Kiedy jeszcze nie stosuje się ulgi?

Ulgi powyższej nie stosuje się wobec niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej. Także w przypadku, gdy przedsiębiorca uprawniony jest do wpłaty zaliczek kwartalnych, gdyż w tej sytuacji kwota należnej zaliczki jest przypisana do innego okresu niż okres miesięczny, który jest okresem rozliczeniowym dla składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja ZUS z 3 sierpnia 2016 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/822/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel