Indywidualny rachunek bankowy to korzystna zmiana dla przedsiębiorców

Dodano: 29 marca 2017
dyrektor / kierownik

Od 2018 roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma mieć indywidualny rachunek bankowy. Na ten rachunek przedsiębiorca będzie jednym przelewem regulował należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dnia 22 marca br.sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt mający usprawnić opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Jak jest obecnie?

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym przedsiębiorca musi w każdym miesiącu dokonywać kilku wpłat na różne rachunki bankowe, posługując się odrębnymi dokumentami płatniczymi.

Przykładowo przedsiębiorca opłacający składki w pełnej wysokości oddzielnie płaci składki na ubezpieczenia społeczne na rachunek: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000.

Z kolei składkę na ubezpieczenie zdrowotne uiszcza na rachunek: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000, a składkę na Fundusz Pracy: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000.

Jest to dosyć uciążliwe, gdyż co miesiąc musi dokonywać 3 przelewów.

Tutaj znajdziesz aktualną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne: Składki na ZUS dla przedsiębiorców

 

Jak będzie?

Po zmianach wprowadzanych dzięki zaprojektowanym przepisom wpłacanie składek do ZUS będzie uproszczone. ZUS nada każdemu przedsiębiorcy indywidualny rachunek, który stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek.

Pod warunkiem, że Sejm przyjmie pozytywnie projekt, wpłaty na ujednolicony rachunek będzie można realizować już od 1 stycznia 2018 r.

Kto zyska na zmianach?

Na uproszczeniu procedur zyskają wpłacający składki, a w ZUS liczba wpłat zmniejszy się z 65 mln do ok. 27 mln.

Źródło:

www.mpips.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel