Czy programy pozapłacowe dla pracowników są oskładkowane

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 4 czerwca 2018
4e5a1a0029ef1885adf8f2812fcab4fefa9ab9cb-medium

Przedsiębiorca zamierza umożliwić wszystkim zainteresowanym pracownikom skorzystanie z programów pozapłacowych świadczeń dotyczących m.in. dopłaty do biletów na seanse kinowe w wybranych kinach, dopłaty do ubezpieczenia grupowe na życie oraz dodatkowej opieki medycznej. Czy świadczenia musi te oskładkować? Sprawdźmy.

Firma chce umożliwić wszystkim zainteresowanym pracownikom skorzystanie z programów pozapłacowych świadczeń dotyczących m.in. dopłaty do biletów na seanse kinowe w wybranych kinach, dopłaty do ubezpieczenia grupowe na życie oraz dodatkowej opieki medycznej.

Zasady przystąpienia do ww. świadczeń oraz korzystania z nich oraz współfinansowania przedsiębiorca określi w regulaminie wynagradzania.

Uczestnictwo w tych programach będzie dla pracowników dobrowolne i umożliwi pracownikom korzystanie z tych świadczeń po obniżonych cenach.

Koszty częściowo tych świadczeń zostaną sfinansowane przez pracodawcę, a pozostałą część ze swoich środków pokryje pracownik.

Jakie ma wątpliwości przedsiębiorca?

W związku z tym, że część kosztów pokrywana przez firmę będzie przychodem pracownika osiąganym z tytułu stosunku pracy, przedsiębiorca zastanawia się czy od tego przychodu powinna odprowadzić składki na ZUS.

Jakie jest jego stanowisko?

Jego zdaniem świadczenia te nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne otrzymujących go pracowników.

Tutaj wnioskodawca powołał się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Jak ocenia to ZUS?

ZUS zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy i uznał je za prawidłowe.

Wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez pracodawcę dopłaty do biletów na seanse kinowe w wybranych kinach, dopłaty do ubezpieczenia grupowego na życie, dopłaty do pakietu dodatkowej opieki medycznej na mocy § 2 ust. 1 pkt 26 powyższego rozporządzenia podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli świadczenia uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy stanowią przychód w rozumieniu ustawy o PIT, wynikają z przepisów zakładowych i uprawniają do zakupu po cenach niższych niż detaliczne to nie podlegają oskładkowaniu.

Pamiętaj, że korzyść w tym przypadku musi przybrać formę niepieniężną.

Interpretacja ZUS z 11 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/360/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel