Czy opłacasz składki od wynagrodzenia wypłaconego członkom komisji egzaminacyjnej

Dodano: 6 sierpnia 2018
spotkanie 5 pracowników przy stoliku

Organizacja pozarządowa przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych. Czy od wynagrodzenia egzaminatorów trzeba opłacić składki? Sprawdźmy co na ten temat sądzi ZUS w ostatnio wydanej interpretacji.

Pozarządowa organizacja twórcza, stanowiąca dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych.

Składy osobowe członków komisji egzaminacyjnych powołuje aktem powołania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Z egzaminatorami nie jest zawierana żadna umowa, a rozliczenie i wypłata gratyfikacji dla poszczególnych członków zespołu egzaminacyjnego następuje na podstawie wykazu ilości przeegzaminowanych osób.

Wobec tego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od wynagrodzeń wypłacanych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jakie było stanowisko wnioskodawcy?

Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie wypłacane członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do tych funkcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.

Co na to ZUS?

ZUS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Jego zdaniem nie ma on obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych.

Zakład przypomniał, że wśród osób, które obowiązkowi podlegają ubezpieczeniom społecznym brak jest osób pełniących funkcję członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Objęcie funkcji członka komisji egzaminacyjnej następuje na podstawie aktu powołania właściwego organu administracji publicznej.

Ponieważ akt powołania nie stanowi, na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń tytułu rodzącego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, to w konsekwencji od uzyskanego przez takie osoby wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej nie będą opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja ZUS z 25 lica 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/590/2018)

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel