Czy od napiwków należy opłacać składki

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 24 kwietnia 2018
e337dc690f064658d26be498aece4e8718849e27-medium

Pracownicy w czasie wykonywania swoich zadań otrzymują od klientów napiwki. Sprawdź czy kwoty te są przychodem pracownika, jeżeli tak czy należy od nich opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jaki był problem?

Spółka prowadziła kasyno gry na podstawie udzielonej licencji zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy otrzymują napiwki od klientów w trakcie prowadzenia gry na stołach (krupierzy, inspektorzy pełniący funkcję krupierów) albo w trakcie obsługi klientów poza stołami do gry (kasjerzy, recepcjoniści czy pracownicy obsługujący klientów grających na automatach).

Napiwki w całości trafiają do pracowników, nigdy do pracodawcy. Nie jest to typowe dla kasyn, gdyż zwykle stosuje się system, w którym napiwki trafiają do pracodawcy, który to je dzieli wśród pracowników, czyli jest stosowany tzw. system redystrybucyjny.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych napiwki powinny być ewidencjonowane. Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr tych napiwków, a wzór rejestru określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Aby sprostać tym obowiązkom (czyli ustalić kto i ile napiwków otrzymał w danym dniu) pracodawca musi wprowadzić w swoim kasynie pewne rozwiązania techniczne. Miałyby one polegać na zakupie dla każdego pracownika otrzymującego takie napiwki spersonalizowanego pudełka na napiwki.

W celu uniemożliwienia wyjmowanie napiwków przez pracowników przed ich zaewidencjonowaniem, na pudełka mają zostać nałożone plomby zabezpieczające.

Po wprowadzeniu takiego rozwiązania proces przyjmowania napiwków będzie wyglądał następująco:

1)    klient wręcza napiwek pracownikowi,

2)    pracownik umieszcza napiwek w pudełku,

3)    pracownik po zakończeniu zmiany i podliczeniu napiwków wpisuje wartość do rejestru napiwków (rejestr prowadzi wyznaczona do tego osoba),

4)    następnie pracownik podpisuje ten rejestr.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przedsiębiorca zastanawiał się, czy w takiej sytuacji powinien naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od napiwków skoro nie stosuje systemu redystrybucyjnego.

Jakie było jego stanowisko?

Przedsiębiorca uważał, że w tej sytuacji brak jest podstaw prawnych do uwzględniania napiwków przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Płatnik uzasadniał, że jest to dochód otrzymany nie od pracodawcy, tylko bezpośrednio od klientów przy okazji świadczenia pracy, tak samo jak w przypadku kelnerów czy innych grup zawodowych otrzymujących napiwki.

Ponadto przedsiębiorca wyjaśnił, że napiwki nie są elementem jakichkolwiek ustaleń o charakterze płacowym między spółką jako pracodawcą, a pracownikami, a spółka co do zasady nie zajmuje się, ani nigdy się nie zajmowała napiwkami otrzymywanymi przez pracowników jako pracodawca.

Co na to ZUS?

Zakład podzielił zdanie wnioskodawcy uznając, że brak jest podstaw do uwzględniania w podstawie wymiaru składek napiwków uzyskiwanych przez pracowników od klientów spółki.

Co to oznacza dla Ciebie?

Zapamiętaj, że dla rozstrzygnięcia czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne decydujące znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudniania w ramach stosunku pracy. Jeśli określone świadczenie – składnik wynagrodzenia – nie stanowi przychodu pracownik z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja z 8 marca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/614/2015)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel