Czy od 1 stycznia 2018 r. delegacje wypłacane kierowcom należy opodatkować i oskładkować

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 19 stycznia 2018
Pytanie:  Firma transportowa, zatrudniająca kierowców w ruchu krajowym i międzynarodowym, nalicza i wypłaca im delegacje służbowe. Do tej pory przychody te były traktowane jako te, które nie przysparzają korzyści majątkowych i były zwolnione z PIT i ZUS. Czy od 1 stycznia 2018 to się zmieni i będą one „opodatkowane" i „ozusowane"?
Odpowiedź: 

Nowelizacje ustaw podatkowych, a także z zakresu ubezpieczeń, które mają obowiązywać od 2018 r. nie przewidują zmian w dotychczasowych zwolnieniach co do należności z tytułu podróży służbowych. Nadal pozostają one zwolnione jeżeli nie przekraczają wskazanych limitów.

Kwestię podróży służbowych kierowców reguluje ustawa o czasie pracy kierowców. Definiuje ona takie podróże i przewiduje prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego.

Z podatku dochodowego oraz składek na ZUS zwolnione są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Powyższe przepisy nie przewidują żadnych wyjątków dotyczących kierowców.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel