A jednak górny limit składek nie zostanie zniesiony 

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 15 listopada 2018
stop


Mamy dobrą wiadomość dla wielu osób zarabiających rocznie powyżej 30-krotność średniej pensji. Trybunał uznał górny limit składek na ZUS za niekonstytucyjny. Zatem ustawa znosząca od 1 stycznia 2019 r. maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przez Trybunał zablokowana. Oznacza to, że przepisy nie wejdą w życie.


Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu, które odbyło się 14 listopada 2018 r. uznał przepisy znoszące tzw. limit 30-krotności za niezgodną z konstytucją. Ustawa znosząca maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miała wejść w życie z początkiem 2019 r. 


Warto wspomnieć, że zmianę ustawy w styczniu 2018 r. jeszcze przed jej podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego skierował Prezydent RP. Jego zastrzeżenia dotyczyły naruszenia konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego w zakresie niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia konsultacji projektu zaskarżonej ustawy z Radą Dialogu Społecznego, reprezentatywnymi związkami zawodowymi oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. Zważywszy na rodzaj i wagę zmian, jakie wprowadzać ma ustawa, jej zakres, a także standardy stanowienia prawa, w przekonaniu Wnioskodawcy, brak takich konsultacji naruszał standardy konstytucyjne.

Według nowych przepisów składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miały być odprowadzane od całości przychodu, tak samo jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta miała również obowiązywać w odniesieniu do składek płaconych za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na FEP.


Planowane zmiany miały dotknąć około 350 tysięcy pracowników zarabiających na umowy o pracę powyżej 11.107,50 zł brutto miesięcznie, a wpływy do sektora publicznego miałyby wzrosnąć o około 5,6 mld zł rocznie.


Jednak wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezgodna z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zablokował wejście w życie tej ustawy z początkiem 2019 roku.


W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.


Orzeczenie zapadło większością głosów.

Źródło:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt KP 1/18)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel