Można opodatkować 19% podatkiem przychody ze świadczenia usług doradczych

Emilia Bartkowiak

Autor: Emilia Bartkowiak

Dodano: 25 kwietnia 2016

Przychody uzyskiwane z umowy o świadczenie usług doradczych mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie opodatkowane podatkiem liniowym.

Przychody uzyskiwane z umowy o świadczenie usług doradczych mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie opodatkowane podatkiem liniowym.

Kiedy członek zarządu prowadzi jednocześnie działalność doradczą

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik, który został powołany na stanowisko członka zarządu spółki z o.o. Zakres jego obowiązków dotyczy wykonywania funkcji członka zarządu, w tym m.in.:

  • reprezentowanie spółki zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych,
  • uczestnictwo w posiedzeniach zarządu,
  • zatwierdzanie kluczowych wydatków,
  • podpisywanie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi.

Za pełnioną funkcję wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Jednocześnie prowadzi on działalność gospodarczą. W ramach, której zawarł ze tą spółką umowę na świadczenie usług doradczych.

Umowa o świadczenie usług doradczych przewiduje świadczenie przez niego profesjonalnych usług doradczych, dotyczących w szczególności obszarów związanych z planowaniem strategicznym, sprzedażą, zakupami, działalnością marketingową, zarządzaniem jakością, doradztwem finansowym i polityką personalną.

Kwalifikacja przychodu

Jego wątpliwości dotyczyły możliwości zakwalifikowania przychodów otrzymywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych jako przychodów z działalności gospodarczej. W konsekwencji prawa do opodatkowania ich podatkiem liniowym. Jego zdaniem przychody z tego tytułu powinny być opodatkowane 19% podatkiem, gdyż są przychodami z działalności gospodarczej.

Przychody z usług doradczych są przychodami z działalności gospodarczej

Organ podatkowy przyznał podatnikowi rację. W wydanej interpretacji podatkowej zasadnie uznał, że w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych:

  • nie obejmuje jakichkolwiek czynności zarządzania spółką lub dokonywania czynności o podobnym charakterze, na rzecz i w interesie tego przedsiębiorstwa, a
  • podatnik nie jest upoważniony, w ramach wykonywanych usług doradczych, do podejmowania lub wydawania jakichkolwiek decyzji lub oświadczeń woli wiążących spółkę lub odnoszących bezpośredni skutek dla spółki,

wówczas przychody uzyskiwane przez podatnika ze świadczenia tego typu usług doradczych można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji organ podatkowy słusznie wskazał, że przychody te, jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zostać opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19%.

W uzasadnieniu organ podatkowy przypomniał co jest pozarolniczą działalnością gospodarczą, a co nie jest, a także jakie przychody uznaje się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Pomimo tego, że ten sam podatnik pełni funkcję członka zarządu spółki, na rzecz której świadczy także usługi doradcze – jego dochody uzyskiwane z tego tytułu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowanie tzw. podatkiem liniowym.

Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie będą wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13.04.2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-204/16/ZK

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel