W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy zleceniobiorcy

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 5 września 2018
Pytanie:  Zleceniobiorca zatrudniony jest od 6 sierpnia 2018 r. (po dziewięciodniowej przerwie). Posiada prawo do zasiłku chorobowego. Od 13 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim – po przerwie nie ma przepracowanego całego miesiąca. Jaki będzie wzór na uzupełnienie dochodu za sierpień 2018 r.? Przy kwocie na umowie zlecenie zawartej od 6 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 2.000 zł brutto.
Odpowiedź: 

Jeżeli niezdolność́ do pracy ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego oraz okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się̨ po okresie nie dłuższym niż̇ 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przychód ubezpieczonego podlega uzupełnieniu.

W omawianym przypadku podstawą wymiaru zasiłku będzie kwota wynagrodzenia 2.000 zł, po pomniejszeniu o 13,71% tj. 1.725,80 zł, o ile jest to wynagrodzenie za okres od 6 do 31 sierpnia (gdyby przepracował w pełni ten okres, uzyskałby 2.000 zł).

W związku z tym, że przychód ubezpieczonego z tytułu wykonywania umowy zlecenia jest określony kwotowo, zastosowanie ma zasada uzupełniania przewidziana dla stałych składników wynagrodzenia.

Zatem, jako podstawę̨ wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się̨ kwotę̨ przychodu ubezpieczonego, która zostałaby przez niego uzyskana, gdyby wykonywał pracę przez cały okres, na który umowa została zawarta w miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia, w którym powstała niezdolność́ do pracy (od 6 do 31 sierpnia 2018 r.), po pomniejszeniu o 13,71%.

Jeżeli więc za okres od 6 do 31 sierpnia 2018 r. ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł, to ta kwota stanowi podstawę zasiłku za 5 dni choroby w sierpniu 2018 r. (oczywiście po odliczeniu części składkowej 13,71%).

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel