Jak wygląda sytuacja głównych księgowych po 9 września 2016 r.

Dodano: 12 grudnia 2016
0ed16a1265a165c07b7ff305c9011299a00f4c54-medium

Ustawa kominowa wprowadzając duże zmiany w zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami handlowymi z udziałem Skarbu Państwa zmieniła także status prawny głównych księgowych. Jak się okazało główni księgowi nie są obecnie objęci regulacjami ani nowej, ani dotychczasowej ustawy kominowej. Co to oznacza w praktyce? 

Specjalnie dla Portalu FK komentuje: Agata Kicińska, aplikantka radcowska, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska

Przy omawianiu konsekwencji prawnych tzw. nowej ustawy kominowej dużą uwagę zwraca się na sytuacje członków zarządu, trochę mniejszą na członków rad nadzorczych i likwidatorów. Jest jednak grupa, która najczęściej jest pomijana. I to nie bez powodu, ponieważ pominęła ją również sama ustawa. Chodzi o głównych księgowych.

Na podstawie dotychczasowej ustawy kominowej z 2000 roku główni księgowi w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego objęci byli wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z tej ustawy, zwłaszcza w zakresie ograniczeń wynagrodzenia czy braku określonych składników tego wynagrodzenia.

Przeczytaj także:

Główni księgowi zostali wyłączeni spod regulacji nowej ustawy

Po 9 września 2016 r., czyli po wejściu w życie nowej ustawy głównych księgowych nazywa się „sierotami po ustawie kominowej”. Dlaczego?

Okazuje się bowiem, że główni księgowi nie są obecnie objęci regulacjami ani nowej, ani dotychczasowej ustawy kominowej.

Nowa „kominówka” nie wprowadza żadnych regulacji dotyczących zatrudniania czy wynagrodzenia głównych księgowych. Jednocześnie ze względu na zmianę przepisów dotychczasowej ustawy kominowej, główni księgowi zostali wyłączeni również spod jej regulacjiod dnia 9 września 2016 r.

Zasady zatrudniania i wynagrodzenia głównych księgowych może być kształtowane dowolnie

Oznacza to, że zasady zatrudniania i wynagrodzenia głównych księgowych nie podlegają już żadnym ograniczeniom ustawy kominowej (ani dotychczasowej, ani nowej) i są ukształtowane na zasadach ogólnych Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna.

Wynagrodzenie głównych księgowych może więc być kształtowane dowolnie, podobnie jak świadczenia dodatkowe do wynagrodzenia i zależy wyłącznie od tego, na co się strony umówią.

W przypadku stosunku pracy sam Kodeks pracy wprowadza jednak kilka odrębności. Główni księgowi są bowiem uznani za pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Układy zbiorowe pracy nie mogą określać ich warunków wynagradzania, ale dodatkowe składniki wynagrodzenia mogą być unormowane w umowach o pracę, np. poprzez odesłanie do postanowień układu.

Co z czasem pracy?

Inne regulacje dotyczą też czasu pracy księgowych. Nie dotyczy ich ograniczenie maksymalnego limitu łącznego tygodniowego czasu pracy, minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, nie otrzymują wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, a czas ich pracy w porze nocnej może przekraczać 8 godzin.

Poza tymi odrębnościami warunki zatrudnienia głównych księgowych będą mogły być kształtowane na takich zasadach, jak w przypadku pozostałych pracowników.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel