Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny

Dodano: 4 kwietnia 2016
Dokument archiwalny
Zmiany dotyczące kontroli podatników

Nowa metoda kontroli oznacza, że podatnicy będą mieli obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Na przygotowanie się do tych zmian zostało już niewiele czasu.

Przekazanie wszystkich szczegółów transakcji i operacji księgowych u wielu podatników wywołuje wiele obaw. Obowiązek przekazywania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) będzie dotyczył bowiem każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających (tzw. kontrole krzyżowe), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Po obejrzeniu szkolenia dowiesz się m.in.:

  • kto i w jakim terminie zostanie objęty nowymi regulacjami,
  • jaki zakres danych obejmuje jednolity plik kontrolny,
  • ile czasu będą mieli podatnicy na przekazanie organom kontroli jednolitego pliku kontrolnego,
  • czy generowanie danych w postaci JPK będzie wymagało zmian w zasadach prowadzenia ksiąg  rachunkowych.

Oglądając szkolenie upewnisz się ponadto:

  • jak sprawnie przygotować się na dostosowanie się do nowych przepisów,
  • czy są przewidziane jakieś sankcje za nie przekazanie danych w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Podczas webinarium eksperci w praktyczny sposób wyjaśnią, jak przygotować się do nowych zasad kontroli. Poznamy też  odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego.

Szkolenie prowadzą:

Andrzej Tajchert
Partner w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w tym we wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze finansów, kadr i płac, logistyki i produkcji, zarówno po stronie producentów oprogramowania, jak i po stronie klientów, oraz w zarządzaniu działami informatycznymi i dużymi zespołami wdrożeniowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prowadzi projekty dotyczące zarządzania transformacją organizacyjną i procesową wynikającą ze zmiany narzędzi informatycznych oraz pojawieniem się nowych technologii cyfrowych, jak również audyty problematycznych projektów informatycznych i wdraża programy naprawcze. Bierze udział jako biegły w licznych przetargach prowadzonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych. W KPMG od 2004 roku.

Andrzej Pałys
doradca podatkowy w zespole międzynarodowego prawa podatkowego w KPMG w Polsce. Posiada 6-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności związane z tworzeniem i wdrażaniem procedur podatkowych oraz implementacją narzędzi IT w tym zakresie. Prowadzi projekty doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw, w tym głównie z branży nowych technologii. Jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących aspektów opodatkowania przedsiębiorstw oraz prelegentem na wielu konferencjach podatkowych. W KPMG od 2000 roku.

Część I. Wykład
Część II. Odpowiedzi na pytania


 

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku i świadczy na rzecz polskich oraz międzynarodowych firm i instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki, profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Wsparciem Klientów w zakresie zaprojektowania, wykonania i walidacji rozwiązań informatycznych Jednolitego Pliku Kontrolnego zajmuje się specjalny zespół doradców KPMG, zapewniając całościowe rozwiązanie tej kwestii poprzez zintegrowane doradztwo i wsparcie informatyczne, podatkowe i rachunkowe. Więcej na stronie kpmg.com/pl/JPK

wiper-pixel