Praktyczne zasady przekazywania dokumentów finansowych za pośrednictwem JPK_ Sprawozdania finansowe

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 1 lutego 2019
Dokument archiwalny
Praaktyczne zasady

Podczas webinarium pokażemy krok po kroku, jak złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formie struktury JPK_SF. Uwaga! Pierwszy raz podatnicy składający sprawozdania finansowe będą zobligowani do użycia nowego narzędzia w postaci pliku elektronicznego w formule XML.

 

Uczestnicy webinarium zapoznają się z funkcjonowaniem nie tylko e-sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanej formie, lecz  także e- sprawozdania z działalności i e –sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

Odpowiemy na pytanie, kto jest upoważniony w jednostce gospodarczej do podpisywania sprawozdań finansowych za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego w formule e-sprawozdania finansowego i z działalności oprócz członków zarządu, ponieważ także w tym zakresie nastąpiły zmiany.

Podpowiemy, w jaki sposób należy składać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawdź plan webinarium:

 1. Obowiązywanie e-sprawozdań finansowych w formule ustrukturyzowanej – zakres stosowania.
 2. Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS lub U.S.
 3. Narzędzie do generowania i wysyłania sprawozdań finansowych udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
 4. Zasady sporządzenia:

-     wprowadzenia do sprawozdania finansowego forma ustrukturyzowana,

-     bilansu forma ustrukturyzowana,

-     rachunku zysków i strat forma ustrukturyzowana,

-     zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym  forma ustrukturyzowana,

-     rachunek przepływów pieniężnych forma ustrukturyzowana,

-     dodatkowych informacji i objaśnień – forma dowolna,

-     not podatku dochodowego – forma ustrukturyzowana

 1. E- sprawozdanie z działalności.
 2. E-sprawozdanie biegłego rewidenta.
 3. Podpisywanie sprawozdań finansowych za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.
 4. W jakiej formule przekazać uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do U.S.
 5. Składanie sprawozdań do KRS, organów podatkowych – terminy i urząd do którego należy złożyć sprawozdanie finansowe.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager działu księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

 • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
 • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
 • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
wiper-pixel