Wysokość diet w 2013 r. bez zmian

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 23 stycznia 2013
Pytanie:  Z dniem 1 stycznia informowano o nowych wysokościach diet pracowniczych. Diety krajowe i zagraniczne miały ulec zmianie od 1 stycznia 2013 r. Jednak jak dotąd nie ogłoszono nowych stawek. Jesteśmy firmą transportową (zajmujemy się transportem międzynarodowym) i od 1 stycznia 2013 r. mamy już nowe delegacje, ale nie wiemy czy liczyć wg starych stawek czy będą ogłoszone nowe diety. Proszę o informację jak to wygląda w rzeczywistości.
Odpowiedź: 

Informacja o nowych stawkach diet została podana na wyrost. Ciągle jeszcze obowiązują dotychczasowe przepisy.

Kończą się już prace nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróż służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, które przewiduje podwyższenie diety krajowej. Przewiduje się, ze nowe przepisy i nowa stawki diet zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku, ale raczej nie nastąpi to w styczniu.

Dlatego na dzień dzisiejszy obowiązują dotychczasowe stawki diet.

Zmiana przepisów jest bardzo istotna nie tylko dla pracowników sfery budżetowej. Kodeks pracy stanowi, bowiem, że warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa czy samorządowa jednostka budżetowa, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia takiego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej MPiPS

Tekst opublikowany: 

23 stycznia 2013 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel