Wysokość diet w 2013 r. bez zmian

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Z dniem 1 stycznia informowano o nowych wysokościach diet pracowniczych. Diety krajowe i zagraniczne miały ulec zmianie od 1 stycznia 2013 r. Jednak jak dotąd nie ogłoszono nowych stawek. Jesteśmy firmą transportową (zajmujemy się transportem międzynarodowym) i od 1 stycznia 2013 r. mamy już nowe delegacje, ale nie wiemy czy liczyć wg starych stawek czy będą ogłoszone nowe diety. Proszę o informację jak to wygląda w rzeczywistości.
Odpowiedź: 

Informacja o nowych stawkach diet została podana na wyrost. Ciągle jeszcze obowiązują dotychczasowe przepisy.

Kończą się już prace nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróż służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, które przewiduje podwyższenie diety krajowej. Przewiduje się, ze nowe przepisy i nowa stawki diet zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku, ale raczej nie nastąpi to w styczniu.

Dlatego na dzień dzisiejszy obowiązują dotychczasowe stawki diet.

Zmiana przepisów jest bardzo istotna nie tylko dla pracowników sfery budżetowej. Kodeks pracy stanowi, bowiem, że warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa czy samorządowa jednostka budżetowa, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia takiego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej MPiPS

Tekst opublikowany: 

23 stycznia 2013 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel