Rozliczenie krajowo-zagranicznej podróży służbowej

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 1 czerwca 2011
Pytanie:  Czy zawodowy kierowca będący w podróży służbowej, np. do Rosji, powinien otrzymać diety krajowe za czas przejazdu po terenie Polski do granicy, czy tylko diety w wysokości obowiązującej w kraju docelowym?

W przypadku, gdy pracownik odbywa taką łączoną podróż krajowo-zagraniczną, tzn. jedzie po terenie kraju do granicy, przekracza ją, odbywa podróż w kraju docelowym, a następnie znowu przekracza granicę …

Odpowiedź: 

Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu obok świadczeń przysługujących z tytułu zagranicznej podróży służbowej, będą również przysługiwały należności z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie Polski.

W przypadku odbywania podróży zagranicznej często zdarza się, że obok takiej podróży wystąpi również podróż krajowa. Przykładowo, w sytuacji odbywania podróży drogą lądową (samochodem lub koleją) podróż zagraniczna rozpocznie się dopiero w momencie przekroczenia polskiej granicy i zakończy się z momentem powrotnego przekroczenia granicy. W związku z tym czas dojazdu do granicy z miejsca rozpoczęcia podróży oraz czas powrotu z granicy do miejsca zakończenia podróży będzie stanowił krajową podróż służbową, za którą pracownikowi mogą przysługiwać pewne świadczenia pieniężne (np. diety, zwrot kosztów przejazdów).

W przypadku, gdy pracownik odbywa taką łączoną podróż krajowo-zagraniczną, tzn. jedzie po terenie kraju do granicy, przekracza ją, odbywa podróż w kraju docelowym, a następnie znowu przekracza granicę i udaje się do miejsca zakończenia podróży (zazwyczaj do siedziby pracodawcy), powstają 2 czasookresy podróży po kraju, które są przedzielone podróżą zagraniczną. W takiej sytuacji w zakresie podróży po terenie kraju, w związku z tym, że podróż zakończy się dopiero po powrocie do miejsca ustalonego przez pracodawcę jako miejsce zakończenia podróży - wszystkie czasokresy podróży po terenie kraju należy traktować jako jedną podróż.

To z kolei powoduje, że wszystkie te czasookresy należy zsumować i w oparciu o tak zsumowany czasookres podróży ustalić przysługujące pracownikowi świadczenia (przysługujące pracownikom odbywającym podróż służbową na terenie kraju).

Podstawa prawna: 

- art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.),
- § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

26 maja 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel