Jak rozliczyć dietę związaną z podróż służbową pracownika w przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia?

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 15 listopada 2011
Pytanie:  Jak pracodawca powinien naliczać i wypłacać dietę gdy :
  1. pracownik wyjechał o godzinie 6 00, powrócił o godz. 19.00 i miał zapewniony obiad i kolację (13 godzin),
  2. wyjechał w pierwszym dniu o godz. 6.00 powrócił następnego dnia o godz. 17.00 i otrzymał kolację (w pierwszym dniu), śniadanie i obiad w dniu drugim?
Czy można określić w regulaminie procentowe zwroty za należne a nieotrzymane posiłki? Czy tez należy wypłacić całą należną  kwotę mimo zapewnionych posiłków.

Pracownik nie nabywa prawa do diety:
• za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia;
• jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Co w sytuacji, kiedy pracownik miał zapewnione częściowe wyżywienie? Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tej sprawie nasz ekspert.

Odpowiedź: 

W obu sytuacjach pracownikowi nie zapewniono całodziennego wyżywienia, w związku, z czym należy mu się dieta: w pierwszej sytuacji jedna pełna, a w drugiej dwie pełne. Nie jest możliwe ustalenie w obowiązującym u pracodawcy regulaminie procentowej części należnej diety, w przypadku nie zapewnienia któregoś z posiłków.

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu jest pracodawcą sfery publicznej, w związku, z czym znajdują do niego bezpośrednie zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Zgodnie z nimi dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.

Przepisy te określają również dwie sytuacje, kiedy dieta nie przysługuje. Mianowicie pracownik nie nabywa prawa do diety:

  • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia;
  • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Jak z powyższego wynika warunkiem braku prawa do diety - jest zapewnienie pracownikowi całodziennego wyżywienia.
Przepisy rozporządzenia nie przewidują, jak ma to miejsce w przypadku zagranicznej podróży służbowej, prawa do części diety - w przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia. Powoduje to, że wykładnia literalna przedmiotowych regulacji może prowadzić tylko do wniosku, że nawet jeśli pracownikowi zapewniono dwa posiłki (obiad, kolację), ale nie zapewniono śniadania, nie można mówić, że pracownikowi zapewniono całodzienne wyżywienie, co oznacza, że mimo zapewnienia dwóch posiłków pracownik nabędzie prawo do diety.

Przenosząc te rozważania na przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że w obu sytuacjach pracownik nabywa prawo do diety, mimo zapewnienia mu częściowego wyżywienia.

W związku z tym, że wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy ogólnie obowiązujące (ustawy, rozporządzenia), moim zdaniem, nie jest możliwe ustalenie w obowiązującym u pracodawcy regulaminie procentowej części diety, w przypadku nie zapewnienia któregoś z posiłków.

Podstawa prawna: 

- art. 9 § 2 Kodeksu pracy,
- § 3, § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.),
- § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

8 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel