Jak obliczyć diety za podróż służbową do Holandii?

Rafał Styczyński

Autor: Rafał Styczyński

Dodano: 28 maja 2008
Pytanie:  Pracownik odbył podróż służbową do Holandii (wyjazd 12 maja, powrót 14 maja). Czas podróży krajowej wyniósł 7,5 godziny, czas pobytu za granicą to: 2 doby i 9 godzin. Czy w związku z tym, że podróż trwała dłużej niż dobę, pracownikowi przysługuje dieta krajowa w wysokości ½ oraz 2½ diety zagranicznej?
Odpowiedź: 

W tym przypadku z tytułu podróży służbowej krajowej dieta nie przysługuje, natomiast z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikowi przysługują 2½ diety.

Czas podróży należy podzielić na czas obejmujący podróż odbytą na terenie kraju i czas podróży odbytej za granicą. Odrębnie bowiem należy obliczyć diety za pobyt w kraju i pobyt za granicą. Czas podróży zagranicznej odbywanej drogą lądową należy liczyć od momentu przekroczenia granicy.

Należność z tytułu diet przysługuje za czas podróży służbowej krajowej liczony od momentu jej rozpoczęcia (wyjazdu) do momentu jej zakończenia, tj. powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Zatem czas pobytu w delegacji to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do której pracownik jest kierowany, ale także czas przemieszczania się środkami transportu w celu dojechania do danej miejscowości i powrotu z niej (czas przejazdu).

W przypadku krajowej podróży służbowej diety przysługują w następującej wysokości:

  • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku zagranicznej podróży służbowej diety przysługują w następującej wysokości:

a) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,

b) za niepełną dobę:

  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 godzin do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży służbowej.

W przypadku Holandii jest to kwota: 42 euro.

Dieta krajowa wynosi natomiast: 23 zł.

PRZYKŁAD

Pracownik odbył podróż służbową, która trwała w Polsce 9 godzin, a za granicą 2 doby i 11 godzin.
W konsekwencji z tytułu podróży służbowej krajowej przysługuje pół diety, natomiast z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikowi przysługują 2 pełne diety oraz pół diety.

Podstawa prawna: 

- art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
- § 3, § 4 ust. 3, § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

28 maja 2008 r.

Rafał Styczyński

Autor: Rafał Styczyński

Ekspert Portalu FK, doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel