Czy można delegować pracowników za granicę po upływie 12 miesięcy na podstawie E 101?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 2 lutego 2007

Pytanie: Nasza firma deleguje pracowników za granicę. W lutym br. mija 12-miesięczny okres ich delegowania. Pracownicy byli delegowani na okres 3 miesięcy, 2 miesięcy – łącznie 12 miesięcy. Czy w takiej sytuacji można nadal delegować pracowników na podstawie dokumentu E 101? ZUS odmówił nam jego przedłużenia, czy postąpił prawidłowo? – pyta księgowa z Wrocławia.


Odpowiedź: ZUS postąpił prawidłowo, odmawiając Pani pracodawcy przedłużenia dokumentu E 101. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez okres pierwszych 12 miesięcy tej delegacji opłacane są w państwie pochodzenia, w opisanym przez Panią przypadku w Polsce, na zasadach wynikających z polskich przepisów ubezpieczenia społecznego.


W tym celu pracownicy zatrudnieni u Pani pracodawcy delegowani do pracy do któregoś z państw Unii powinni mieć potwierdzane przez ZUS formularze E 101 – potwierdzające przynależność, w czasie delegacji, do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

O wydanie formularza występuje do ZUS pracodawca delegujący.

Formularze dla delegowanego pracownika mogą być przez ZUS potwierdzane przez okres nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy.

Po upływie 12 miesięcy pracownik, którego Pani firma deleguje do jednego z państw członkowskich UE, będzie podlegał już przepisom tego państwa, w którym wykonuje pracę.


Pani pracodawca jednak może wystąpić o przedłużenie dokumentu E 101.

Jest przewidziana możliwość przedłużenia okresu zwolnienia z ubezpieczeń społecznych w państwie wykonywania pracy na okres przekraczający 12 miesięcy. Może to nastąpić za zgodą właściwej instytucji w państwie wykonywania pracy przez oddelegowanych pracowników.

A zatem, jeżeli Pani pracodawca chce nadal delegować pracowników do jednego z państw członkowskich UE, a minął już 12-miesięczny okres tej delegacji i chce, aby składki na ubezpieczenia były opłacane za nich w Polsce, musi wystąpić do instytucji ubezpieczeniowej (odpowiednika naszego ZUS) tego państwa o zgodę.


Jeżeli Pani pracodawca nie uzyska tej zgody albo w ogóle nie będzie się o nią ubiegał, pracownik oddelegowany, pozostający w danym państwie członkowskim na okres dłuższy niż 12 miesięcy będzie podlegał przepisom państwa, w którym wykonywana jest praca.


W związku z tym Pani, jako księgowa, będzie musiała zapoznać się z systemem ubezpieczeń społecznych tego państwa, aby składki na ubezpieczenia społeczne opłacane były w należytej wysokości i z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących w tym państwie.


Proszę zwrócić uwagę, że koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w państwach Unii Europejskiej regulują rozporządzenia unijne o numerach: 1408/71, 574/72, 859/2003.

Gwarantują one pracownikom równe traktowanie oraz zachowanie praw nabytych niezależnie od miejsca pracy i zamieszkania na terenie Unii.


Przepisy wspólnotowe wskazują, w którym państwie członkowskim należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z naczelną zasadą koordynacji ubezpieczeniom społecznym podlega się w państwie miejsca wykonywania pracy.

Od zasady tej są wyjątki.

Jeden z nich dotyczy osób oddelegowanych (wysłanych) przez własnego pracodawcę do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy na rzecz tego pracodawcy i przez niego wynagradzanych. Osoby te pozostają w systemie ubezpieczenia społecznego państwa pochodzenia przez okres 12 miesięcy. Musi być jednak spełniony warunek, że delegowany pracownik nie zastąpił innego pracownika, którego okres oddelegowania już się zakończył.

Podstawa prawna: Rozporządzenia unijne w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego o numerach 1408/71, 574/72, 859/2003


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 1 lutego 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel