Sektor Publiczny

Upewnij się, jak na gruncie VAT rozliczać opłaty za udział w zagranicznych konferencjach

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 22 sierpnia 2017
a0d063bdaa83eca395e0aa0f3be7b7e5ce49272d-medium

Zdarza się, że jednostki wysyłają swoich pracowników na sympozja za granicę. Czy opłaty za udział w takich wydarzeniach trzeba wykazać w deklaracji jako import usług? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

Opłaty konferencyjne należy uznać jako nabycie usług wstępu, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, gdzie dana konferencja się odbywa. Usługi te nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium kraju. W konsekwencji politechnika nie jest zobowiązana do rozpoznania importu usług. Takie wnioski płyną z interpretacji o nr 0113-KDIPT1-2.4012.177.2017.2.JS.

Jaki był problem?

Politechnika jest publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również obszar niepodlegający opodatkowaniu oraz zwolniony z opodatkowania. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność to z kolei głównie usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (opłata na studiach niestacjonarnych, podyplomowych itp.). Uczelnia wykonuje również działalność opodatkowaną VAT, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie.

Pracownicy uczelni biorą udział w konferencjach naukowych organizowanych zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i państw trzecich. Organizatorzy konferencji nie mają siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy opłaty konferencyjne dotyczące imprez organizowanych na terenie państw UE (z wyłączeniem Polski), jak i poza Unią należy traktować jako import usług i opodatkować w kraju.

Politechnika twierdziła, że opłaty konferencyjne należy uznać jako nabycie usług wstępu, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu ( kraju) gdzie dana konferencja się odbywa (zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o podatku VAT), dlatego podatnik nie jest zobligowany do opodatkowania tej usługi w kraju stawką 23% i wykazania w deklaracji importu usług.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację. W przypadku wykonywania usług na rzecz podatnika miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli opodatkowanie usług zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna ich konsumpcja. Jednak od tej zasady jest wiele odstępstw, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług – ściśle określonych w przepisach ustawy – ustala się w sposób szczególny.

Jednym z wyjątków jest miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług. I tak zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o VAT – miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Jak wyjaśnił dyrektor KIS usługa wstępu obejmuje prawo do udziału w prelekcjach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, konsumpcji serwowanych w ramach wydarzenia posiłków czy uczestnictwa w imprezach integracyjnych przewidzianych w programie, czyli te elementy które z reguły zawierają się w tzw. opłacie wstępu, a podmiot nabywający usługę wstępu umożliwia pracownikom szeroki dostęp do wydarzenia naukowego nie ograniczający się jedynie do fizycznego wstępu do miejsca gdzie odbywa się konferencja.

Skutki podatkowe

Opłaty konferencyjne uiszczane przez uczelnię za uczestnictwo swoich pracowników w zagranicznych konferencjach naukowych, to nabycie usług wstępu, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu (państwie), w którym te imprezy (konferencje naukowe) się odbywają (zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o VAT). W konsekwencji usługi te nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium kraju i jednostka nie jest zobowiązana do rozpoznania importu usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.177.2017.2.JS

Sylwia Maliszewska
Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel