Sektor Publiczny

Obciążenie gmin kwotami na pokrycie kosztów dotacji. Sprawdź co z VAT

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 14 sierpnia 2017
b43a7826f23275f82e9562b02988ab9bbc930c1c-medium

Zdarza się, że do przedszkola uczęszcza dziecko z sąsiedniej gminy. Czy jednostka, w której działa placówka wystawia w takiej sytuacji fakturę?

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko z sąsiedniej gminy, miasto, w którym działa placówka oświatowa, nie wystawia faktury VAT za zwrot kosztów – wynika z interpretacji indywidualnej z 24 maja 2017 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.89.2017.1.SS.

Czego dotyczyła sprawa

Miasto jest czynnym podatnikiem VAT. Od 1 stycznia 2017 r. rozlicza VAT wspólnie ze swoimi jednostkami budżetowymi. Prowadzi placówki edukacyjne, m.in. przedszkola samorządowe, do których przyjmowane są także dzieci z sąsiednich gmin. Za wychowanie przedszkolnego na rzecz dzieci będących mieszkańcami innych gmin, miasto otrzymuje zwrot kosztów (zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takiej sytuacji miasto zobowiązane jest wystawiać fakturę VAT, stosując stawkę zwolnioną.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2017 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.89.2017.1.SS przypomniał, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W sprawie miasto przyjmuje do placówek edukacyjnych dzieci, które nie są mieszkańcami gminy i w związku z tym miasto obciąża fakturą VAT inną gminę, której mieszkańcem jest uczeń, występując o zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego.

Takie działanie wynika z przepisów tyczących systemu oświaty i nie wynika z żadnych odrębnych umów cywilnoprawnych zawieranymi pomiędzy gminami. Kwota ta stanowi jedynie przekazanie środków na pokrycie kosztów zadań wynikających z przepisów nałożonych na gminy przez odrębne przepisy prawa, tj. ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o systemie oświaty.

Miasto nie występuje jako podatnik VAT

Miasto działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z obciążaniem innej gminy o zwrot dotacji nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym, kwoty pobierane za  te czynności, nie są objęte VAT.

Jak wyjaśnił dyrektor KIS w związku z pobytem w przedszkolach dzieci niebędących mieszkańcami miasta, obciążając gminę, z której pochodzą uczniowie, o zwrot dotacji, zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, miasto nie powinno wystawiać faktury VAT. Jest tak ponieważ opisane czynności nie stanowią świadczenia usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Warto dodać, że podobne stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.42.2017.1.IR).

Skutki podatkowe wydane interpretacji

Obciążenie gmin kwotami stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji nie stanowi odpłatnego świadczenia usług i tym samym nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel